1. Co je to diartróza?
  Pohyblivé spojení dvou nebo více kostí dotykem pomocí kontaktních kloubních plošek povlečených kloubní chrupavkou
 2. Jakým typem chrupavky jsou povlečeny kloubní plošky?
  Většinou hyalinní, pouze v kloubech, kt.jsou namáhány velkým tlakem je vazivová chrupavka (art.sacroiliaca, art. sternoclavicularis)
 3. Vyjmenuj útvary,které tvoří kloub:
  • 1. FACIES ARTICULARES
  • 2. CAPSULA ARTICULARIS
  • 3. CAVITAS ARTICULARIS
 4. Vyjmenuj pomocná kloubní zařízení:
  • 1) LABRUM ARTICULARE
  • 2) DISCI ET MENISCI ARTICULARES
  • 3) LIGAMENTA
  • 4) MUSCULI ARTICULARES
  • 5) BURSAE SYNOVIALES
  • 6) CORPORA ADIPOSA
 5. Popiš facies articulares kloubu
  • plochy dotýkajících se kostí povlečené chrupavkou
  • Obvykle je jeden kloubní konec vypouklý (konvexní) - kloubní hlavice - CAPUT ARTICULARE a druhý konec prohloubený (konkávní) - kloubní jamka FOSSA ARTICULARIS
 6. Co je to capsula articularis?
  Kloubní pouzdro uzavírajjící kloubní plošky, upíná se obvykle po jejich obvodu
 7. Jaké vrstvy kloubního pouzdra rozlišujeme?
  STRATUM FIBROSUM + SYNOVIALE
 8. CO JE TO STRATUM FIBROSUM A JAKOU MÁ FUNKCI?
  • zevní vrstva kloubního pouzdra, má za úkol ochranu a zpevnění kloubu
  • Je složena z hustého kolagenního vaziva
 9. Co je to stratum synoviale a jakou má funkci?
  • Vnitřní vrstva kloubního pouzdra
  • Krom vyziva obsahuje i synoviální buňky produkující kloubní maz (synovii), která:
  • vyživuje kloubní chrupavku,
  • zvyšuje přilnavost
  • Zmírňuje tření stýkajících se kloubních plošek
 10. Jak je chrupavka kloubu vvyživována?
  Chrupavka je bezcévna, vyživuje ji synovia (kloubní maz)
 11. Jak může synoviální vrstva kloubu zvětšit svůj povrch?
  Na někt.místech může v kloubu tvořit řasy (PLICAE) nebo klky (VILLI).
 12. Kloubní pouzdro bývá u někt.kloubů zpevněno vazy a bohatě zásobeno cévami, které vytváří kolem kloubu cévní sítě. Jak se tyto sítě jmenují?
  RETE ARTICULARE
 13. Jak je CNS informována o pohybu v kloubu?
  Hojné nervové zásobení kloubního pouzdra, se spec.receptory,kt. Informují CNS o tahu,tlaku nebo pohybu kloubu
 14. Co je to cavitas articularis?
  • Kapilární štěrbina mezi styčnými plochami kloubu a kloubním pouzdrem obsahující synoviální tekutinu
  • Ve skutečnou dutinu se mění pouze za patologických stavů (výpotkem, krví)
 15. Co jsou to pomocná kloubní zařízení?
  Řada spec.útvarů,které pomahají zabezpečit správnou funkci kloubu
 16. Co je to labrum articulare?
  • Chrupavčité rozšíření mělké kloubní jamky táhnoucí se po jejím obvodu
  • Např. V ram.+kyč.kloubu
 17. Co je to DISCI+MENISCI ARTICULARES?
  Ploténky z vazivové chrupavky,kt.působí j.pružné podložky, vyrovnávají nejstejnoměrné zakřivení kloubních ploch a umožňují v kloubu složitější pohyby
 18. Jaký je rozdíl mezi DISCI +MENISCI?uveď příklady
  • Disci zcela přepažují kloubní štěrbinu a dělí ji na dvě izolované části
  • Např. Art.sternoclavicularis, radiocarpalis, temporomandibularis

  • Menisci rozdělují kloubní dutinu jen zčásti
  • Např. V kol.kloubu
 19. Jaká je funkce ligament coby pomocných kloubních zařízení?
  • Zesilují pouzdro a zpevňují kloub
  • Zajišťují nebo omezují pohyby v kloubu
 20. Jak kloubní vazy dělíme?
  • 1) LIG.CAPSULARIA = pouzdrové vazy
  • Probíhající v membrana fibrosa
  • Např.lig.glenohumeralia v rameni

  • 2)LIG.INTRACAPSULARIA=nitrokloubní vazy
  • Probíhají uvnitř koubu mezi membr.synovialis a fibrosa
  • Např.lig.cruciata v koleni

  • 3)LIG.EXTRACAPSULARiA= mimokloubní vazy
  • Probíhají zevně od pouzdra, u všech kloubů
 21. Jakou funkci mají musculi articulares?
  • Drobné svalové snopce okolních svalů upínajících se do kl.pouzdra
  • Fce:
  • Tahem za pouzdro brání jeho ustřiknutí mezi kloubními plochami
  • Dynamická stabilizace kloubu
  • Význ.kloubní svaly jsou v kolenním a loketním kloubu
 22. Co a kde jsou bursae synoviales?
  • Tíhové váčky, dutinky uložené ve vazivu v okolí kloubu. Obsahují synoviální membránu a synovii
  • Vyskytují se většinou pod šlachami svalu v místech zvýšeného tlaku n.tahu na kloub
  • Bývají obvykle spojeny s kloubní štěrbinou ale mohou se nacházet i v místech nesouvisejících s kloubem (j.reakce na zevní zátěž působící opakovaně proti kosti ve stejném místě)
 23. Co jsou corpora adiposa?
  • Tuková tělesa vyplňující nestejná zakřivení kloubních ploch
  • Např.v kolenním,kyč,loketním kloubu
Author
iren
ID
345568
Card Set
Description
Updated