1. Z jakých kloubů se skládá articulatio cubiti?
  • Kloub složený ze tří kloubů spojující humerus, radius a ulnu
  • 1) ART. HUMERORADIALIS
  • 2) ART. HUMEROULNARIS
  • 3) ART. RADIOULNARIS PROXIMALIS
 2. Popiš kloubní plošky u art.humeroradialis
  CAPITULUM HUMERI + FOVEEA CAPITIS RADII
 3. Popiš kloubní plošky u art.humeroulnaris
  TROCHLEA HUMERI + INCISURA TROCHLEARIS ULNAE
 4. Popiš kloubní lošky art. Radioulnaris proximalis
  CIRCUMFERENTIA ARTICULARIS RADII+INC.RADIALIS ULNAE
 5. Popiš kloubní pouzdro art.cubiti
  • Upíná se po okrajích styčných ploch tak, že nechává volné oba epikondyly humeru (pro začátky někt.předloketních svalů)
  • Všechny jamky na dist.konci humeru jsou uloženy intrakapsulárně
  • Na radiu se pouzdro vzdaluje od kloubní plošky až na collum radii, čímž vzniká recessus sacciformis
 6. Co je to recessus sacciformis?
  Slepý chobot kloubního pouzdra art.cubiti, které vzniká díky úponu kloubního pouzdra až na collum radii
 7. Vyjmenuj pomocná zařízení art.cubiti, napomáhající zesílení kloubního pouzdra:
  • 1) LIG.ANULARE RADII
  • 2) LIG.COLLATERALE RADIALE
  • 3) LIG.COLLATERALE ULNARE
 8. Kde se nachází lig.anulare radii?
  Je připevněno na ventr.a dorz.okraj inc.radialis ulnae
 9. Kde se nachází lig.collaterale radiale?
  Táhne se od epicondylus lateralis humeri a splývá s lig.anulare radii
 10. Kde se nachází lig.collaterale ulnare?
  Rozbíhá se vajířovitě od med.epikondylu humeru k proc.coronoideus a olecranon ulnae
 11. Jaký typ kloubu je art. Humeroradialis?
  Kulový
 12. Jaký typ kloubu je art.humeroulnaris?
  Kladkový
 13. Jaký typ kloubu je art.radioulnaris proximalis?
  Kolový
 14. Popiš pohyb v loketním kloubu
  Pohyby v lokti jsou omezeny tím, že při extenzi zapadá olecranon do hluboké fossa olecrani. Proto je v kloubu možná pouze flexe a extenze (u žen i hyperextenze nad 180st.), rotace vnitřní (pronace) a zevní (supinace)
Author
iren
ID
345562
Card Set
Description
Updated