1. Jaké spoje zahrnují juncturae tibiofibulares?
  • 1) ART.TIBIOFIBULARIS
  • 2) MEMBRANA INTEROSSEA CRURIS
  • 3) SYNDESMOSIS TIBIOFIBULARIS
 2. Popiš koubní plošky art.tibiofibularis
  FACIES ARTICULARIS FIBULARIS TIBIAE za lat.kondylem tibie + FACIES ARTICULARIS CAPITIS FIBULAE
 3. Popiš kloubní pouzdro art.tibiofibularis
  Krátké,pevné, připojuje se podél okrajů styčných plošek
 4. Vyjmenuj pomocná zařízení art.tibiofibularis
  Lig.capitis fibulae
 5. Popiš průběh lig.capitis fibulae
  Spojuje hlavičku fibuly s lat.stranou prox.konce tibie
 6. Jaký je art.tibiofibularis typ kloubu?
  Plochý, pohyby v malém rozsahu dozadu a dopředu, téměř bezvýznamné
 7. Popiš membrana interossea cruris
  • Tuhá vazivová blána spojující interosseální okraje obou bércových kostí
  • Fixuje obě kosti bérce a slouží j.poč.místo odstupu někt.svalů bérce
  • Procházejí jí i někt.cévy a nervy
 8. Jak se k sobě pojí distální konce tibii a fibuly?
  • Syndesmosis tibiofibularis - vazivové spojení
  • Do inc.fibularis tibiae se vkládá dist.konec fibuly
 9. Vyjmenuj kloubní plošky syndesmosis tibiofibularis
  • Syndesmóza nemá kloubní plošky!
  • Do inc.fibularis tibiae se vkládá dist.konec fibuly
 10. Jaká kost je vložena do vidlice tvořené tibií a fibulou,jež zesiluje syndesmosis tibofibularis?
  Talus
 11. Jaké vazy zesilují syndesmosis tibiofibularis?
  • LIG.TIBIOFIBULARE ANTERIUS+POSTERIUS
  • rozbíhají se od tibie na zadní a přední stranu zevního kotníku
Author
iren
ID
345561
Card Set
Description
Updated