1. Čím je obecně pánev tvořena?
  Pánevními kostmi propojenými ventrálně pomocí chrupavčité symphisis pubica a dorzálně skloubené s křížovou kostí
 2. Jak se nazývá hranice mezi velkou a malou pánví a kudy probíhá?
  • LINEA TERMINALIS
  • =kostěnná hrana, probíhající od promontoria k linea arcuata a odtud na horní rameno stydké kosti
 3. Jak se od sebe liší pelvis major et minor?
  • Major leží nad linea terminalis, součást břišní dutiny
  • Minor pod, obsahuje konečník a část orgánů pohl.a močové soustavy
 4. Co to je a jak je ohraničen ADITUS PELVIS?
  Vchod do malé pánve; ohraničen horním okrajem symfýzy,, linea terminalis a promontoriem
 5. Co je to ampiltudo pelvis?
  • Šíře pánevní
  • Rovina mezi středem symfýzy,středem kříž.kosti(S2-3) a acetabula pánevní kosti
 6. Jaký je největší rozměr pánevního vchodu?
  • Transverzální, asi 13cm
  • DIAMETER TRANSVERSA (z apertura pelvis superior/aditus pelvis)
 7. Jaký největší rozměr pánevní šíře znáš?
  • Šikmý průměr - DIAMETER OBLIQUA: mezi inc.ischiadica major jedné strany, k sulcus obturatorius druhé strany
  • Asi 13,5cm
 8. Co je to angustia pelvis?
  Rovina pánevní úžiny, proložená kaudálním koncem křížové kosti, symfýzy a okrajem spina ischiadica
 9. Který rozměr pánevní úžiny je největší?
  • DIAMETER RECTA/ conjugata mediana; 11cm
  • Spojení dolního okraje symfýzy a sakrokokcigeálního spojení
 10. Co a kde je exitus pelvis?Jaký je jeho největší rozměr?
  • Východ pánevní/ APERTURA PELVIS INFERIOR
  • Rozkládá se mezi koncem kostrče, tubera ischiadica a dolním okrajem symfýzy
  • Předozadní průměr DIAMETER RECTA - spojení dolních okrajů symfýzy a kostrče (9,5cm)
  • za porodu se zde tlakem hlavičky plodu zvětší až na 11.5cm
 11. Jaký vliv má porod (resp.procházející hlavička plodu) na pánevní roviny?
  Roztáhne ji do jejího největšího možného rozměru -rotuje od transverzálního průměru ve vchodu pánevním přes šikmý v šíři pánevní do předozadního ve východu pánevním
 12. Vyjmenuj vnitřní pánevní rozměry vč.jejich největších rozměrů
  • 1) APERTURA PELVIS SUP. /aditus pelvis/ pánevní vchod
  • Diameter transversa: 13cm
  • 2) AMPLITUDO PELVIS/ pánevní šíře
  • Diameter obliqua: 13,5cm
  • 3) ANGUSTIA PELVIS
  • Diameter recta(conjugata mediana): 11cm
  • 4) APERTURA PELVIS INF./ exitus pelvis
  • Diameter recta: 9,5-11,5cm
 13. Vyjmenuj vnější pánevní rozměry + jejich míry
  • 1) DISTANTIA INTERSPINOSA: 25-6CM
  • 2) D.INTERCRISTALIS: 28-9CM
  • 3) D.INTERTROCHANTERICA: 31-2CM
 14. Čemu odpovídá distantia interspinosa?
  Vzdálenost spinae ilacae anteriores superiores; 25-6cm
 15. Čemu odpovídá distantia intercrsitalis?
  Největší vzdálenost cristae-ilacae, 28-9cm
 16. Čemu odpovídá distantia intertrochanterica?
  Vzdálenost mezi trochanteres majores; 31-2cm
Author
iren
ID
345558
Card Set
Description
Updated