1. Vyjmenuj rozměry novorozenecké lebky
  • Kapacita: 370cm
  • Délka: 11cm
  • Šířka: 9cm
  • Obvod přes glabellu: 34cm
 2. U novorozence je lebka v porovnání s postkraniálním skeletem relativně velká, ale při srovnání obou částí lebky je obličejová část oproti mozkové malá. V jakém poměru?
  1:8 (x u dosp. 1:2)
 3. Vyjmenuj nejvýzn.faktory ovlivňující růst splanchnokrania
  • Prořezávání zubů
  • Změny spojené s funkčním využíváním čelisti (při sání, kousání, žvýkání)
  • Vývoj žvýkacích svalů
  • Pneumatizace maxily a labyrintu čich.k.
 4. Jaký obrys má novorozenecká lebka při pohledu shora?jaký útvar je z tohoto pohledu nejvýraznější?
  Obrys pětiúhelníku, kde nápadně prominují tubera frontalia a parietalia jako osifikační centra a nejsilnější místa plochých leb.kostí
 5. Popiš srůsty jednotlivých kostí u novorozenecké lebky
  • Čelní kost je rozdělena švem na dvě poloviny
  • Premaxila je oddělena švem od maxily
  • Části klíčních a spánkových kostí nejsou dosud srostlé
  • Na pars tympanica spánkové kosti je přítomen pouze anulus tympanicus
 6. Popiš osifikaci kostí novorozenecké lebky
  Neúplná, mezi okraji plochých lebečních kostí jsou vytvořeny vaz.pruhy (z nichž se dalším vývojem tvoří sutury) a membránozní ploténky - fonticuli (okraje kostí jsou ještě zaoblené, nemají vytvořené úhly)
 7. Vyjmenuj šest konstantních lupínků novorozenecké lebky:
  • FONTICULUS MAJOR/ANTERIOR
  • F.MINOR/POSTERIOR/OCCIPITALIS
  • F.SPHENOIDALIS-párový
  • F.MASTOIDEUS-párový
 8. Jak se jmenuje vazivová ploténka rhombického tvaru osifikující kolem dvou let?
  Fonticulus major
 9. Kde leží fonticulus major?
  V šípovém švu mezi kostmi temenními a pravým a levým základem šupiny kosti čelní
 10. Jakou plochu zaujímá fonticulus major?
  3,7 cm2
 11. Kde se nachází fonticulus minor?
  Na spojení švu šípového a lambdového
 12. Kdy se fonticulus minor uzavírá?
  3-6.měsíc
 13. Kde je fonticulus sphenoidalis?
  Párový lupínek,který tvoří vazivová membrána překlenující štěrbinu na lat.straně lebky mezi kostí klínovou,čelní, temenní a spánkovou
 14. Kdy se uzavírá fonticulus sphenoidalis?
  Kolem porodu
 15. Kde je umístěn fonticulus mastoideus?
  Párový lupínek, který tvoří vazivová membrána umístěná ve štěrbině na laterální straně lebky mezi temenní kostí, týlní a spánkovou
 16. Kdy se uzavírá fonticulus mastoideus?
  Kolem porodu
 17. Popiš mandibulu u novorozence
  • 1) Nízká (chybí funkční nádstavba - alveolární výběžek)
  • 2) P a L polovina je spojena vazivovou SYMPHISIS MENTI, kt.osifikuje až kolem 1roku
  • 3) ramus a corpus mandibulae svírají tupý úhel - cca 140st.
 18. Popiš úpravu čelistního kloubu u novorozence
  • V době, kdy je dítě kojeno, je při sání významný sagitální posun hlavičky mandibuly
  • V oblasti budoucí jamky čelistního kloubu je vytvořena jen plochá jamka a zcela chybí tuberculum auriculare
 19. Vyjmenuj variety lebky způsobené samostatnou osifikací fonticulů
  • Os bregmaticum - f.major
  • Os epiptericum - f.sphenoidalis
  • Os metopicum - malý osifikovaný fonticulus upprostřed čelníhho švu
Author
iren
ID
345555
Card Set
Description
Updated