1. Obojí má své výhody a nevýhody...
  It has both (its) advantages and disadvantages....
 2. Jedna z ne/výhod je...
  One of the dis/advantages of...is...
 3. Hlavní nedostatek/problém je...
  The main drawback of/problem with...is...
 4. Jaké jsou výhody a nevýhody...
  What are the advantages and disadvantages of...
 5. Jsou tam určité nedostatky...
  There are certain drawbacks
 6. Tento problém by měl být zhodnocen vzhledem k...
  This (problem) should be considered in relation to...
 7. XXX se musí vzít v úvahu...
  XXX must be taken into account...
 8. Není to vždy případ že...
  It is not always the case that...
 9. Na tuto otázku lze nahlížet z několika úhlu pohledu
  This (question) can be looked at from several points of view...
 10. Zatímco je pravda říct že... na druhé straně...
  While it is true that...on the other hand...
 11. Naopak....
  On the contrary...
 12. Oponenti...mají jiný pohled na věc
  Opponents of...take a very different view
 13. První věc co musíme zvážit je...
  The first thing to be considered is...
 14. Není pochyb že...
  There is no doubt that...
 15. Jeden z hlavních argumentů pro/proti je...
  One of the ain arguments in favour/against X is that....
 16. Způsob jak vyjádřit naprostý souhlas:
  • X is certainly correct when he says that...
  • I completely agree with X when he says/writes...
 17. Způsob jak vyjádřit váhavý souhlas
  X may be correct when he says that....//is saying that...
 18. Vyjádření nesouhlasu
  I disagree with X when he says that...
 19. Express contrast with what has preceded
  • Instead
  • In comparasion
  • On the contrary
  • On the other hand
  • By contrast
 20. Conclusions
  • In cocnlusion/to cocnclude
  • To sum up briefly/ to summarize
  • In brief
  • Altogether/overall
  • Then. Therfore. Thus, finally. In addition
Author
iren
ID
345508
Card Set
Description
Updated