1. Define biodiversity
  Biological diversity is the variety and variability among living organisms ant the ecological complexes in which they occur

  Itś the existence of a wide variety of plant and animal species living in their natural enviroment
 2. Nevíme jistě,kolik druhů existuje,ale vědci odhadují od konzervativních tří miliónů k třiceti
  There is no certainty about how many species exist, although scientific estimates range from a conservative 3million to 30.
 3. Mezi vědci panuje obecná shoda, že nejméně polovina živočišných druhů řije v dštných pralesech
  There is general consensus among scientists that at least half of the worldś species live in the rain forests.
 4. Pralesy jsou místem masivní destrukce ptž lidé kácí či pálí stromy aby měli dostatek dřeva či půdy pro zemědělství a sídla.
  The forests have been the scene of massive destruction as humans cut down or burn the trees to provide hardwood or land for agriculture and settlement
 5. Takto Masivní kácení lesů znamená rovněž mesivní ničení přirozeného prostředí,které se ukázalo být příčinou vyhinutí druhů
  Such massive deforestation means equally massive habitat destruction, which in turn is causing the extinction of species.
 6. Podle studie z roku 80 se odhaduje, že každý rok směřuje 4-6tisíc druhů k vyhynutí
  A 1989 study estimates that between four thousand and 6thousand species a year currently being driven to extinction (become extinct, die out)
 7. Ohrožené druhy deštných pralesů jsou důležitými a nenahraditelnými zdroji
  The threatened species of the rain forests are an immense and irreplaceable resource.
 8. Díky jejich genetické rozmanitosti jsou zdrojem genetického materiálu,který může být využit k podpoře nebo nahrazení domestikovaných variant které se staly náchylnými k nemocemnebo napadení škůdcem.
  Because of their genetic diversity, they are a source of genetic material that can be utilized to support or replace domesticated varieties that become susceptible to pest attack (pests) or disease.
 9. Vyhlídky že vymírání druhů by bylo zcela zastaveno jsou ubohé
  The prospects are poor that the extinctions can be completly halted.
 10. Zahrnuje to pustit se do souhrnu problémů spojených s chudobou, přelidněním a udržením rozvoje
  It involves tackling the complex and relateed problems of poverty, overpopulation and unsustainable development.
 11. Zároveň musíme zrychlit tempo vědeckého výzkumu
  At the same time, we have to accelerate the pace of scientific research
 12. Je to krásný, nedotčený a neobydlený les, není zde žádný důkaz přítomnosti lidí nebo jejich vlivu
  It´ s beautiful, untouched, unpopulated forest: there´ s no evidence of human impact or presence
 13. Domorodí lidé šli s námi a vyjasnili, že nikdo koho znají, nebyl nikde pobllíž tohoto místa, dokonce ani jejich předci
  The indigenuos men came with us andddd they made it clear that no they knew had been anywhere near this area - not ecen their ancestors.
 14. Udivení vědci sledovali,jak ptačí sameček předvádí pářící tánec pro přihlížející samičky
  The amazed scientists watched as a male bird performed a mating dance for an attending female.
 15. Zvířata,se kterými vědci přišli do styku, se nápadně nebála lidí
  The animals the team came into contact with were remarkably unafraid of humans
 16. Organizace se sídlem v USA
  The US-based organization
 17. Tato rozmanitost může být měřena spoustou způsobů, vědci se ještě neshodli na jedné nejlepší metodě
  This diversity can be measured in many ways, and scintest have not settled on a single bet method.
Author
iren
ID
345506
Card Set
Description
Updated