1. Má se za to, že úroveň mořské hladiny celosvětově stoupla cca o 19cm v souvislosti s množstvím tajicích ledovců
  It is believed that sea levels have risen up to about 19cm globally, with lots of glaciers melting in addition.
 2. Spousta míst,která byla teplejší se nní stávají chladnějšími a spousta chladných oblastí se stává ještě studenějšími nebo dokonce teplejšími.
  Many places that were warmer are now getting colder, and many colder regions are getting much more colder or even warmer
 3. Globální oteplování se vztahuje zejm. Ke změně prům.teploty zemského povrchu
  Global warming refers specially to any change in the global average surface temperature
 4. Počasí může jedna z prvních věcí, kterých si všimneš, když se vzbudíš
  Weather may be one of the first things you notice when you wake up
 5. V někt.zemích lidé staví skleníky aby v nich pěstovali plodiny.
  In some countries, people build a small glass house to plant crops in.
 6. Země má v atmosféře někt.důležité plyny, které nás udržují v teple. Některé z těchto plynů jsou vodní pára, oxid uhličitý, dusík a metan
  The earth has some very important gasses in the atmosphere that keeps us warm. Some of these gasses are water vapour, carbon dioxide, nitrous oxide and methane
 7. Když slunce ohřívá zemi, tyto plyny udržují teplo na zemském povrchu. Bez těchto plynů by teplo uniklo zpět do vesmíru a prům.zemská teplota by byla cca o 60st. F chladnější
  • When the sun heats the earth, these gasses keep the heat on the earth´ s surface.
  • Without these gasses, heat would escape back into space and Earth´ s average temperature would be about 60F colder.
 8. Sluneční záření vstupuje do zemské atmosféry, procházeje skrze vrstvu skleníkových plynů
  Sunlight enters the Earth´ s atmosphere, passing through thee blanket of greenhouse gasses.
 9. Když slun.záření dosáhne zemského povrchu, půda a voda absorbují energii ze slun.záření. Po absorbci je energie poslána zpět ve formě infračervených paprsků.
  • As it reaches the earth´ s surface, tje land and water absorbs the sunlight´ s energy.
  • Once absorbed, the energy is sent back into the atmosphere in the form of infra-red rays.
 10. Něco z této energie prochází zpět do vesmíru,ale většina uvízne v atmosféře díky skleníkovým plynům, způsopuje zahřátí země
  Some of the energy passes back into space, but much of it remains trapped in the atmospphere by the greenhouse gases, causing our globe (earth) to warm up.
 11. Lidé produkují daleko více odpadu než kdy předtím
  Humans produce much more waste than ever before.
 12. Co mají všechny tyto aktivity společného?
  What do all those activities have in common?
 13. Je velmi důležité vypnout všechny elektrické spotřebiče, když nejsou užívány.
  It is very important that you turn off all electrical appliances when they are not in use.
 14. Stručně řečeno, lidská závislost na umělých věcech, včetně těch, které dělají náš domov příjmenějším, nesmírně přispívá k emisi skleníkových plynů
  Simply put, human´ s reliance on artificial things, including all the things that make us confortable at home, has contributed immensly to the emission of greenhouse gases.
 15. Všechno potřebuje energii. Tato energie pochází z hoření fosilních paliv nebo jiných přír.zdrojů. Čím více paliva hoří, tím více CO2 je uvolňováno do atmosféry
  • Everything need power. This power comes from burning fossil fuels and other natural sources.
  • The more fuels are burnt, the more CO2 are produced into atmosphere
 16. To znamená že pokaždé, když zapneš el.spotřebič, nepřímo přispíváš ke skleníkovým plynům v atmosféře
  It means each time you turn on an electric appliance, you are indirectly adding to the greenhouse gases in the atmosphere.
 17. Změny klimatu ovlivňují zimské, mimozemské a antropogenetické faktory.
  Terrestrial, extraterrestrial and anthropogenetics factorsˇactivitis influence the climate change
 18. Je zde dramatický/obrovský/veliký/masivní/ostrý/významný/podstatný nárust...
  There is a dramatic/huge/large/massive/sharp/significant/substantial a increase...
 19. Vzrůst(V.) o 3%
  To increase by 3%
Author
iren
ID
345505
Card Set
Description
Updated