1. Každá výhoda zvyšuje šanci zvířete na přežití a tak i jeho šanci rozmnožit se
  Every advantage increases an aniamal´ s chances of survival, and therefore its chances of reproducing.
 2. Tento jednoduchý fakt způsobuje že zvířecí druhy vyvinuli počet speciálních adaptací které jim pomáhají najít potravu a nebo jim napomáhají potrravou se nestat
  This simple fact has caused animal species to evolve a number of special adaptations that help them finf food and keep them from becoming food.
 3. Hnědé a žluté zbarvení žáby, stejně tak její drsná textura jí dovolují splynout s bahnem a okolními kmeny
  The frog´ s brown and yellow coloring, as well as its rough texture, allow it to blend in with the mud and tree trunks.
 4. Když splyneš se svým prostředím, ostatní tě mohou přehlídnout
  When you blend in with your environment, others might overlook you.
 5. Je zde několik faktorů které určují,jaký druh kamufláže se u strašilky rozvine
  There are several factors that determine what sort of camouflage a phasmid develops
 6. Nejjednodušší kamuflážní technikou pro zvíře je splynout s pozadím svého okolí.
  The simplest camouflage technique is for an animal to match the backround of its surroundings.
 7. Nemá žádný smysl aby zvíře napodobovalo barvy svého okolí pokud je jeho hlavní predátor barvoslepý
  There´ s no point in an animal replicating the color of its surroundings if its main redator is color-blind.
 8. Vysoká zvěř, veverky a ježci mají hnědavou barvu odstínu země.
  Deer, squirrels and hedgehogs have brownish "earth tone" color.
 9. Lední medvědi mají vlastně černou kůži, která se zdá být bílá,protože mají průsvitné chlupy
  Polar bears actually have black skin but appear white because they have translucent hairs.
 10. Fyzikální struktury se chovají jako hrannoly, které lámou a rozptylují viditelné světlo tak, že se odráží určitá kombinace barev
  The physical structures act like prisms, refracting and scattering visible light so that a certain combination of colors are reflected
 11. Biochromy jsou přírodní pigmenty ve zvířecím těle, které absorbují některé barvy světla a odrážejí jiné
  Biochromes are natural pigments in an animal´ s body which absorb some colors of light and reflects other
 12. Viditelná barva je kombinace všech viditelných vlnových délek světla které jsou odráženy pigmentem
  The apparent color of a pigment is a combination of all the visible wavelenghts of light that are reflected by the pigment.
 13. Obojí, chemické i fyzikální zbarvení je dáno geneticky, přechází z rodičů na potomstvo.
  Both physical and chemical coloration is determined genetically; they are passed from parent to offspring.
 14. U druhu se vyvine maskovací zbarvení postupně, skrze proces přírodního výběru
  A species develops camouflage coloration gradually, through the process of natural selection.
 15. V divočině, čím více se každé zvíře podobá svému prostředí, tím pravděpodobněji je přehlédnut predátory
  In the wild, an individual animal that more closely matches its surroundings is more likely to be overlooked by predators
 16. U většiny savců je maskovací zbarvení v srsti, protože to je nejsvrchnější vrstva těla.
  In most mammals, the camouflage cooration is in the fur, since this is the outermost layer of the body.
 17. U veverek je kůže docela drsná a nerovná tkž strukturou připomíná kůru stromu.
  In squirrels, the fur is fairly rough and uneven, so it resembles the texture of tree bark.
 18. Maskovací zbarvení je v přírodě velmi časté - v určitém stupni ho můžete vidět u většiny druhů
  Camouflaging coloration is very common in the nature -- you see it to some degree in the majority of species
 19. Měnící se množství světla a posuny v teplotě spouští u zvířete hormonální reakci která způsobuje produkci odlišných biochromů
  Changing amounts of daylight or shifts in temperature trigger a hormonal reaction in the animal that causes it to produce different biochromes
 20. Dělá to ze zvířete snadný cíl
  It makes an animal an easy target.
Author
iren
ID
345504
Card Set
Description
Updated