GO

 1. 4 oblikovalska načela: --> CRAP
  • Contrast(dosežemo s barvo, tipografijo)
  • Repetion(ponavljanje)
  • Aligment(Posamezne bloke navezuje)
  • Placement(pozicija, elementi ki imajo skupne lastnosti se držijo skupaj)
 2. Kaj so fiksacije in sekade?
  • Sekade: Preskoki vmes
  • Fiksacije: So relativno mirni časi, ko se oko ustavi in opazuje počasi neke podatke
 3. Ali v območju perifernega vida dobro zaznavamo barve?
  Ne, tukaj zaznavamo predvsem gibanje
 4. Katere vizualne lastnosti smo sposobni implementirati bolj natančno?
  • Delno obliko
  • Pozicijo
  • Razliko v dolžini

  Najmanj pa barvni ton in svetlost
 5. Podatki:

  Vrste atributov
  Kvantitativni(lahko izvajamo matematične operacije)

  Kategorični(ne moremo izvajati matematičnih operacij)

  • Kategorične delimo na:
  • Ordinalni(obstaja urejenost: jan, feb, mar...)
  • Nominalni(ne obstaja urejenosti: Miha, Primož...)
 6. Podatki:

  Vizualizacijske metode:
  Glede na namen(raziskovalna analiza, predstavitev)

  Glede na tip podatkov(številke, imena)

  Glede na tip vizualizacijske metode (geometrične, ikonske, točkovne)

  • Glede na dimenzionalnost podatkov, povezanost med atributi....
 7. Kaj je podatkovni zapis in kaj je atribut v podatkovni množici?
  Zapis je vrstica, atribut pa je stolpec.
 8. Katere 3 skupine ločino glede na namen vizualizacije podatkov
  • Potrditvena analiza:  imaš hipotezo in jo potrdiš
  • raziskovalna analiza: raziskujemo za postavlje
  • prikaz podatkov: prikaz zaključkov
 9. Podatki:
  Katere skupine ločimo glede na tip vizualizacijske metode
  • Geometrične: Skozi geometrično lastnost predstavi podatek
  • Točkovne: nek podatek predstavimo samo kot eno posamezno točko
  • Hierarhične: Podatke prikažemo preko neke hiearhije
  • Hibridne: Kombinacija, mešanica vseh
 10. Podatki
  Katere geometrične in vizualizacijske metode poznamo in kaj so njihove oblike?
  • Linijski graf: Rast in padanje v časovni komponenti
  • Stolpični graf: Izvajamo primerjave med dolžinami stolpcev
  • Pita
  • Boxplot: Prikaz s kvartili
  • Razpršeni prikaz točke: Točke ki niso povezane z linijo
 11. Podatki:
  Težava krožnih grafov
  Težko razločimo kot in višino (uporabiti moramo čim manjše število vrednosti)
 12. Koliko in kakšne barve nastopajo v vizualizacijah Davida McCandlessa?
  • Majhna paleta barv, pastelne barve, na koncu pa močne barve.
  • Image Upload 1
  • Image Upload 2
 13. Koraki vizualizacije podatkov
  • 1. Kaj želimo uporabniku sporočiti
  • 2. Na osnovi vsebine sporočila z uporabo tabele ali grafa ali obeh
  • 3. Izberemo najboljši način za prikaz
  • 4. Odločimo se kam atribut predstavimo
  • 5. Poskrbimo za obliko spremnih elementov
  • 6. Ali je potrebno specifične elemente dodatno poudariti
 14. Kdaj se bomo odločili za predstavitev z grafom in kdaj ne?
  Graf prikazuje vrednosti vizualno. Odločitev o izbiri grafa temelji na primeru uporabe grafa.
 15. Razmerja med podatki?
  Vrednost postane zanimiva, ko jo primerjamo z neko drugo vrednostjo.
 16. Naštej in opiši 7 tipov razmerji med podatki
  (osnovna načela med podatki)
  • Časovni potek:
  • Najbolj razširjen primer prikaza podatkov

  • Razvrščanje:
  • Olajša nam primerjanje boljši vs slabši

  • Odstopanje:
  • Od neke vrednosti. Ko želimo prikazati odstopanje od nekih referenčnih vrednosti

  • Porazdelitev:
  • Po prostoru

  • Nominalna primerjava:
  • Prikaz vrednosti od neke nominalne kategorije

  • Povezanost:
  • Kako vpliva št oglasov na št prodanih artiklov

  • Stebeljni diagram:
  • Hiter prikaz v textovni obliki, ki je zarotiran za 90 stopinj

  • Porazdelitev:
  • Boxplot omogoča medsebojno primerjavo več ponovitev
 17. Kateri tipi prikaza so najprimernejši, ko nas zanima časovni potek podatkov.
  Črtni graf, stolpični graf, točkovni je kombinacija obojega
 18. Ali lahko stolpični diagram uporabimo za zavajanje uporabnika?
  Da, tako da zmanjšamo skalo
 19. Kaj je pomanjkljivost naloženega stolpičnega grafa in kako jo rešimo?
  • Deležev nemoremo več primerjati.
  • Rešimo tako, da imamo obseg majhnih grafov (small multiples)
 20. Kaj je stebelnji diagram in kako ga za množico števil izdelamo
  • Razbijemo po 100, 10, 1, uredimo po velikosti.
  • Pomembno: Uporaba tipografije, kjer so vse cifre enako široke.
 21. Na čem temelji izbira mesta prikaza spremenljivke, ko na stolpičnem grafu prikazujemo 3 kategorije spremenljivk.
  Dolžina spremenljivke. Gre za sejo majhnih grafov.
 22. Kaj so vizualne smeti in charjunk in kdo je avtor te ideje?
  Vse odvečno črnilo, ki je porabljeno za zapis nekega grafa in ne vpliva na sam graf
 23. Koliko časa je potrebno za pripravo eno urne predstavitve?
  90 ur je max, priporočljivo je min 36 ur.
 24. Kolikšen delež tega časa je namenjen izdelavi prosojnic v programski opremi?
  • 2/3 časa.
  • Napomembnejše pri predstavitvi je publika.
  • Moramo vedeti kakšna je naša publika.
 25. Katere so najpogostejše napake v power pointu?
  • Pisanje preveč govora
  • Nepotrebne animacije
  • Odvečni material bullet pointov
  • Preveč barv
  • Tipografija
  • CRAP!
 26. Kaj so vizualne smeti v svetu predstavitev in kako jih odpravimo?
  • Animacije(manj jih je boljše)
  • To se navezuje o odpravljanju vseh odvečnih elementov ki ne prenašajo bistva prosojnice.

  GLAVNI CILJ POSLUŠALCA JE POSLUŠANJE IN NE GLEDANJE PROSOJNIC.
 27. Kaj je pravilo tretjin in kako ga izkoristimo pri oblikovanju predstavitve?
  • Stran razdelimo na tretjine.
  • Tako da na sredini dobimo 4 točke.
  • V območje teh 4 točk postavljamo ključne elemente.

  Te 4 točke predstavljajo nek fokus.
 28. Kaj je orientacijska karta in čemu je namenjena?
  Je referenčna točka, ki vsebuje opis splošnega poslušalca, komu je zadeva namenjena, kaj poslušalca motivira, kaj bi radi rešili, kaj pričakujejo, zakaj so prišli?

  7 točk - duarte
 29. Pet pravil ki predstavljajo vodilo možganskih neviht(brainstorm)
  • 1. Vsaka ideja šteje
  • 2. Spodbujanje divje ekstremne ideje
  • 3. Količina šteje, ne kvaliteta
  • 4. Brainstorming je skupinsko delo
  • 5. Vsaka ideja ima svojo vrednostjo
Author
wolf
ID
344446
Card Set
GO
Description
fff
Updated