byggstyrning

 1. Ange namnet på 3 chefstyper och beskriv dess egenskaper
  • Makt chefen Vill styra, viktigt att bestämma, ofta man, göra karriär
  • Utvecklarchefen Lagpelare, se folk växa, många underställda
  • Påverkar chefen Vill påverka, förändra, bestämda åsikter och skapa resultat
 2. Ange namnet på 3 andra chefstyper och beskriv dess egenskaper
  • Frihetchefen Vill styra egen tid, vara fri, obunden ofta egen företagare
  • Pliktchefen Känner förväntningar från familj kollegor ledning
  • Lönchefen hög lön viktigt, förmåner, privatanställda.
 3. Vad är viktigt att tänka på i samband med att mål sätts i och för ett projekt?
  • Målen ska vara tydliga och förstående
  • Möliga att utföra, realistiska
  • Tidsatta och enkla att utföra en tidplan för att nå
 4. En process delas vanligtvis in i fyra delar, vilka är dessa?
  • Förstudie
  • Genomförande
  • Avslut
  • Utvärdering/Protokoll
 5. Vad menas med smarta mål?
  • Specifika
  • Mätbara
  • Accepterade
  • Realistiska
  • Tidsatta
 6. Vilka människotyper kan man möta på i sitt ledarskap?
  • Martyren
  • Pessimisten
  • Besserwissern
  • Mobbaren
  • Tidsoptimisten
  • Smitaren
 7. Vad är skillnad mellan chef och ledare?
  Chefskap är en position, ledarskap en relation. Ledarskap är inte att göra det lätta utan det rätta.
 8. Vilka två ledarstiler talar Mc Gregor om?
  • X Känsla, Lyhörd och Lita
  • Y Auktoritär, Direkt, Litar ej
 9. Hur ser Mazlovs behovshierarki ut? Pyramiden
  • 5 skikt.
  • 1 Självförverkligande
  • 2 Status
  • 3 Sociala
  • 4 Jobb pengar
  • 5 Mat och tak över huvudet
 10. Vilka fyra faser går gruppen in i enligt Susans Wheelans firo cirkel?
  • 1 Skenbart oberoende, konflikt
  • 2 Tillit, struktur
  • 3 Genomförande, produktivitet
  • 4 Beroende, tillhörighet
 11. Vilka är de vanligaste härskarteknikerna?
  • Undanhållande av information
  • Förlöjligande
  • Osynliggörande
  • Dubbelbestraffning
  • Påförande av skuld och skam
Author
allanwestroos
ID
344422
Card Set
byggstyrning
Description
byggstyrning
Updated