1. Dielektrikum
  nevodič, materiál popsaný permitivitou ; atomová POLARIZACE, ORIENTAČNÍ polarizace
 2. Dielektrická pevnost látky
  V/m, velikost vnějšího pole potřebná k PRURAZU dielektrika
 3. Elektrický potenciál
  Potenciální energie náboje umístěného v elektrostatickém poli / jeho velikost; je to charakteristika elektrického pole - závisí na d a velikosti Q který tvoří pole; závisí taky na permitivitě prostředí ; všechna vodivě spojená tělesa mají stejný potenciál - náboj se v nich rozleze úměrně tomu ; nachází-li se náboj v poli jiných nábojů, je potenciál v jeho pozici roven součtu potenciálů jednotlivých polí
 4. Elektrický potenciál v radiálním poli
  phir = k Q/r ; potenciál na povrchu koule s nábojem Q a s poloměrem r je stejný jako potenciál ve vzdálenosti r od hypotetického bodového náboje velikosti Q (je jedno jestli je náboj rozmístěn na povrchu koule nebo je bodový v jejím středu)
 5. Elektrický potenciál v homogenním poli
  phix = [xB] E + phiB = UxB + phiB; pole směřuje k B, lze odvodit jako rozdíl (EpB - Epx)
 6. Plošná hustota náboje
  sigma = Q/S; v případě nabyté koule o poloměru r platí, že E na jejím povrchu je rovna sigma/epsilon (E=kQ/r^2, sigma=Q/4pir^2)
 7. Permitivita látky
  epsilon = E0/E * epsilon0 ; E0 velikost vnějšího pole resp. pole před vložením dielektrika, E velikost výsledného pole po vložení dielektrika, E0/E = epsilonr, epsilon0 je permitivita vakua ; vyskytuje se ve vzorci pro výpočet Fel
 8. Coulombův zákon
  Fel = 1/(4*pi*epsilon) Qq/r^2
Author
Agolic
ID
344021
Card Set
Description
Updated