RG_P2.0

 1. Katere oblike predstavitvene enačbe krivulje poznamo?
  • - Eksplicitno
  • - Implicitno
  • - Parametrično
 2. Razlika med interpolacijo in aproksimacijo
  Interpolacija: Naštejemo vse točke na krivulji

  Aproksimacija: Naštejemo je nekaj točk, katere na krivuljo le vplivajo.(Krivulja negre skozi njih, ampak se jim samo približa)
 3. Na čem temelji Da casteljev algoritem konstrukcije Bezerove krivulje
  • Algoritem je rekurziven
  • Omogoča izračun vsake točke na krivulji
  • Temelji na linearni interpolaciji med kontrolnimi točkami
 4. Kako so podane hermitske krivulje?
  • Krivulje so podane s 4-mi parametri:
  •     Začetna in končna točka krivulje
  •     Začetna in končna tangenta
  • Image Upload 1
 5. Kaj so bersteinovi polinomi?
  Kakšna je njihova enačba?
  • So posebne funkcije n-te stopnje.
  • Dajo nam n + 1 funkcij.
  • Vsota vseh funkcij pri poljubnem t-ju je enaka 1.
  • Se pravi od 0 do n.

  Image Upload 2
 6. Vrste bezirjevih krivulj
  • Linerane(2 točki)
  • Kvadratne(3 točke) 
  • Kubične(4 točke)
  • Image Upload 3
Author
wolf
ID
343724
Card Set
RG_P2.0
Description
fff
Updated