RG 2

 1. Kateri 2 geometrijski matematični količini opisujemo s stolpci?
  Vektorje in točke
 2. Kaj je točka in kaj jo opredeljuje?
  Je neskončno majhna lokacija v prostoru

  Nima velikosti, smeri, dolžine.

  Njena edina lastnost je pozicija
 3. Kaj je vektor in kaj ga opredeljuje?
  Je usmerjena daljica.

  Ima smer in dolžino, ne pa lokacije
 4. Kako imenujemo vektor dolžine 1?
  Enotski vektor
 5. Kako imenujemo postopek, ko za nek vektor izračunamo vektor dolžine 1, ki kaže v isti smeri
  Normalizacija, normiranje
 6. Kako preverimo ali sta 2 vektorja pravokotna
  Ko je skalarni produkt enak 0
 7. Kako preverimo ali sta vsporedna
  Absolutna vrednost skalarnega produkta enotskih vektorjev je enaka 1.

  Vektorski produkt je enak 0.
 8. Kakšne operacije poznamo nad matrikami?
  • Seštevanje 
  • Odštevanje 
  • Množenje s skalarjem
  • Množenje dveh matrik
  • Transponiranje
  • Levi in desni inverz matrike
 9. Kaj je obratna matrika
  Je matrika ki pri množenju z matrika A da enotsko matriko

  A * A^-1 = I
 10. Osnovne funkcije nad vektorji
  • Seštevanje
  • Odštevanje
  • Produkt s skalarjem
  • Skalarni produkt
  • Norma
  • Kosinus kota med vektorjema
  • Normalizacija / Normiranje vektorja
  • Vektorski produkt
  • Transponiranje
 11. Kako imenujemo matriko, katere inverz je transponirana matrika sama?
  Ortogonalna matrika

  A * A ^T = I
 12. Katere linearne transformacije poznamo?
  • Zrcaljenje 
  • vrtenje
  • razteg 
  • strig

  Premik je afina transformacija
 13. Kaj velja za afine transformacije
  Ohranjajo točke, linije in ploskvke,sepravi jih ne spremenijo.

  To pa je premik
 14. Kaj so toge transformacije
  Toge transformacije ohranjajo razmerje med koti, dolžinami in velikost

  To so vrtenje in premik
 15. Ali je zrcaljenje toga transformacija?
  • Ne ker se v 3D prostoru spremeni globina.
  • Toge transformacije ohranjajo razmerje med koti, dolžinami, površinami in prostorninami:
  • To je vrtenje in premik
 16. Ali striženje ohranja kote, dolžine površino in prostornino
  Ohranja površino in prostornino, kotov  in dolžine pa ne
 17. Katere so ortogonalne transformacije
  Zrcaljenje, vrtenje in premik
 18. Katera vrtenja poznamo
  • Okrog koordinatne osi
  • Okrog poljubne osi
  • Okrog poljubne točke
 19. Kaj je kavalirska projekcija?
  Ohranja mere, je vzporedna, 2 tipa ža
Author
wolf
ID
343250
Card Set
RG 2
Description
fdsfdsfds
Updated