VLR 30 Jordkultur 001 Jordarter og Jordsmonn 67-99

 1. 9901 Gi noen eksempler på bløte bergarter
  • kalkstein
  • leirskifer
  • leirglimmerskifer (fyllitt)
 2. 9902 Gi noen eksempler på harde bergarter
  • Gneis
  • Granitt
  • Kvartsitt
 3. 9903 Gi eksempler på bergarter som gir næringsrik jord
  • Bergarter som gir næringsrik jord må:
  • inneholder næringsstoffer
  • kunne gi fra seg næringsstoffer
  • forvitre lett
  • f. eks.:
  • Glimmer av biotitt-typer
  • Leirstein
  • amfibolitt
 4. 9904 Gi eksempler på bergarter som gir næringsfattig jord
  • Granitt
  • Kvartsitt
 5. 9905 Hva er forskjellen på mineraljord og organisk jord
Author
Albkiter
ID
343238
Card Set
VLR 30 Jordkultur 001 Jordarter og Jordsmonn 67-99
Description
Spørmål fra boken side 99
Updated