RG

 1. Kako imenujemo vektor dolžine 1
  Enotski vektor
 2. S katero operacijo nad vektorji dobimo pravokoten vektor na njiju, ter kako poteka ta operacija?
  • Z vektorskim produktom
  • Image Upload 1
 3. Naštej osnovne funkcije nad vektorji
  Seštevanje, odštevanje, vektorski produkt, množenje s skalarjem, transponiranje.
 4. Kako v homogenih koordinatah predstavimo vektor in kako točke
  • Za točko je 1
  • Za vektor je 0
  • Image Upload 2
 5. Kako iz homogenih koordinat preidemo v nehomogene koordinate?
  Tako da vzamemo stran zadnjo konstanto
 6. Kako pridobimo nasprotno operacijo za vrtenje?
  • Vse operacije imajo za nasprotne operacije njihov inverz.
  • Inverz za vrtenje dobimo, če transponiramo matriko.
 7. Kako izvedemo vrtenje okrog poljubne točke.
  Kot verizenje treh transformacij

  • 1. Premik v koordinatno izhodišče
  • 2. Rotacija
  • 3. Premik nazaj
 8. Kaj je norma vektorja?
  P ta norma 
  Prva norma 
  Neskončna norma
  • Kadar govorimo o normi najveckrat mislimo 2. normo, ko je definirana kot
  • Image Upload 3

  Prva norma (tudi Manhattan norma) je kar vsota elementov vektorja.

  • P-ta norma je: 
  • Image Upload 4

  Neskončna norma pa je enaka maksimalnemu elementu vektorja.
 9. Ničelni vektor
  Vse komponente ima enake 0
 10. Normalizacija ali normiranje vektorja
  • Je postopek, ki nam vrne vektor v smeri originalnega a dolžine 1
  • Image Upload 5
 11. Koliko je kosinus kota med vektorjema?
  Image Upload 6
 12. 2D POMIK, transformacija
  Image Upload 7
 13. 2D RAZTEG, transformacija
  Image Upload 8
 14. 2D ZASUK TRANSFORMACIJA
  Image Upload 9
 15. 2D ZRCALJENJE TRANSFORMACIJA
  Image Upload 10
 16. 2D STRIG TRANSFORMACIJA
  Image Upload 11
 17. 3D POMIK, HOMOGENA TRANSFORMACIJA
  Image Upload 12
 18. 3D RAZTEG HOMOGENE TRANSFORMACIJE
  Image Upload 13
 19. 3D ZASUK OKOLI Z TRANSFORMACIJA
  Image Upload 14
 20. 3D ZASUK OKOLI Y TRANSFORMACIJA
  Image Upload 15
 21. 3D ZASUK OKOLI X OSI TRANSFORMACIJA
  Image Upload 16
 22. 3D ZRCALJENJE PREKO X TRANSFORMACIJA
  Image Upload 17
 23. 3D ZRCALJENJE PREKO Y TRANSFORMACIJA
  Image Upload 18
 24. 3D ZRCALJENJE PREKO Z TRANSFORMACIJA
  Image Upload 19
 25. Veriženje transformacij pri vrtenju okoli poljubne točke enačba
  Image Upload 20
 26. Kaj je ortogonalna matrika?
  • Je tista matrika, ki pri množenju s transponirano matriko da enotsko matriko.
  • Image Upload 21

  In je tudi kvadratna, ker drugače sploh nemorem dobiti enotske matrike.
 27. Kako je razdeljena transformacijska matrika?
  Image Upload 22
Author
wolf
ID
343212
Card Set
RG
Description
gg
Updated