Spanish 2018_10

 1. rendir cuenta
  rendir importancia
  • beszámol
  • fontosságot tulajdonít
 2. rendírse
  megadja magát
 3. abandonar toda esperanza
  felad minden reményt
 4. estoy por ti
  haría todo por ti
  iré a por ti
  • melletted vagyok
  • mindent megtennék érted
  • érted jövök
 5. tiene filtración
  beázik
 6. estado - liquido, solido, gaseoso
  folyékony, szilárd, gáznemű
 7. chorrea el grifo
  csepeg a csap
 8. malgastar el aqua
  pazarolni a vizet
 9. se funde, se evapora, se condensa
  elolvad, elpárolog, lecsapódik
 10. instintos reprimidos
  elfolytott ösztönök
 11. asomar
  peligroso asomarse
  • kilátszani
  • kihajolni veszélyes
 12. aupar
  felkapni (vkit)
 13. furibundo
  elvakult
 14. destacado
  kiemelt
 15. sinónimo - antónimo
  rokonértelmű - ellentétes értemű
 16. contundente
  határozott
 17. amainó el viento ( amainar )
  mérséklődött a szél
 18. tregua
  sin tregua
  • fegyverszünet, pihenő 
  • szünet nélkül
 19. acierto
  találat
 20. arrojar colilla
  eldobni csikket
 21. candado
  lakat
 22. deplorar
  deplorable
  • sajnál, fájlal
  • szánalmas
 23. perseguir
  persecución
  • üldöz
  • üldözés
 24. instar
  x ha instado al presidente
  • sürget
  • x sürgette az elnököt
 25. hacer apologia
  dicsőít
 26. alterar
  elront, megzavar
 27. han respaldado la petcición
  támogatták az indítványt
 28. calcar
  recalcar
  • lemásol
  • kihangsúlyoz
 29. por cierto, por lo demás
  egyébként
 30. aportar pruebas
  bizonyítékokat szolgáltat ( hozzáad)
 31. carece de telefono
  híján van a telefonnak
 32. recopilar
  összegyűjt
 33. tromba de aqua
  felhőszakadás
 34. inundación, riada
  árvíz
 35. pelicula de suspense
  izgalmas film, kalandfilm
 36. exento de contribución
  exención
  • mentes az adózástól
  • mentesség
 37. indebidamente
  helytelenül
 38. rectificación
  korrekció, helyreigazítás
 39. asumir
  elfogad
 40. qué borde
  milyen bunkó
 41. tabique nasal
  orrsövény ( válaszfal orrban)
 42. airear
  airearse
  • szellőztet ( átvitt értelemben is)
  • kiszellőzteti magát
 43. sicario
  bérgyilkos
 44. renegar
  megtagad
 45. reputado
  híres
 46. dar / poner énfasis
  hangsúlyt ad neki
 47. sacapuntos
  viruta
  • hegyező
  • forgács
 48. laudable
  dícséretes
 49. indecible
  kimondhatatlan
 50. cuerdo
  no está cuerdo
  • megfontolt, józan
  • meg van zavarodva
 51. enfoque
  megközelítés
 52. chaparrón
  záporeső
 53. soplapollas
  faszszopó
 54. no me arrepiento de haber llamado imbécil a Rufián
  nem bántam hogy imbecilnek neveztem Rufiánt
 55. vertedero, basurero
  szeméttelep
 56. mutilación
  mutilado
  • amputálás, megcsonkítás
  • rokkant
 57. acudir a calses
  órára jár
 58. acomodo
  acomodar
  si te acomoda, ven mañana 
  acomodarse
  • szállás
  • elhelyez, megfelel
  • ha jó neked, gyere holnap
  • megalkuszik (vmivel)
 59. acomodaticio
  megalkuvó, gerinctelen
 60. sujeto
  complemento
  predicado
  • alany
  • tárgy 
  • állítmány
 61. besamanos
  kézcsók
 62. Pablo no asistió a la recepción
  Pablo nem vett részt a fogadáson
 63. barbilla
  áll
 64. No tenía intención de alterar el protocolo.
  nem volt szándéka megzavarni a protocollt
 65. mamarracho
  paprikajancsi, pojáca
 66. incertidumbre
  bizonytalanság
 67. impertinente
  szemtelen, tolakodó
 68. jeta
  pofátlan
 69. mediocre
  középszerű
 70. lapidar
  megkövez
 71. poner le a parir = ponerle fino
  parir
  hacer el paripé
  • mindennek elmond
  • szül
  • megjátsza magát, színészkedik
 72. chulo
  • mn - vagány, beképzelt
  • főnév - Strici
 73. corte
  punto de corte (metszéspont)
  • 1. vágás, metszés, szabás
  • 2. udvartartás, királyi székhely
 74. Hacer la corte
  dar le corte (a)
  dar un corte de mangas
  • udvarol
  • feszélyez, zavarba ejt
  • beint neki
 75. excitar
  excitarse
  no te excites !
  • felizgat, felingerel
  • felizgatja magát
  • ne izgatsd fel magad
 76. hacerse una paja
  ver la paja en el ojo ajeno
  • magához nyúl
  • más szemében a szalmát meglátja
 77. paja, almiar de paja
  heno, fiebre de heno = alergia de heno
  • szalma, szalmakazal
  • széna, szénanátha
 78. buscar una aguja en el pajar
  keresni egy tűt a pajtában
 79. navegamos en el mismo barco
  ugyanabban a hajóban evezünk
 80. taberna
  kocsma
 81. despeinado
  kócos
 82. asumir un riesgo
  kockázatot vállal
 83. ronco / -a
  esta ronco
  • rekedt
  • be van rekedve
 84. tiene un rollo con..
  rollo
  es un rollo
  tiene mucho rollo
  • viszonya van vkivel
  • ügy, bonyodalom, tekercs
  • unalmas
  • jól tud mellébeszélni
 85. dar un rodeo
  sin rodeos
  ir con rodeos
  • kikerül
  • mellébeszélés nélkül
  • mellébeszél
 86. posavasos
  poháralátét
 87. pala matamoscas
  lágycsapó
 88. doblar
  • összehajt
  • befordul
  • dupláz
  • szinkronizál
 89. cutre
  lerobbant, topis
 90. tuvo que intervenir la policia
  intervenir
  • a rendőrségnek közbe kellett lépnie
  • közbelép, ellenőriz, megoperál
 91. horas matinales
  matinal
  amanecer, madrugada
  • reggeli órák
  • hajnali, reggeli
  • hajnal
 92. impuesto sobre la sucesión
  örökösödési adó
 93. agobiar
  agobiarse
  • nyomaszt
  • szorong, gyötrődik
 94. la mariposa revolotea en el cielo
  a pillangó köröz az égbolton
 95. residual
  hulladék-
 96. rendimiento del equipo
  a csapat teljesítménye
 97. rencor, enojo
  guardar rencor a
  • neheztelés, harag
  • neheztel vkire
 98. acusar
  • vádol
  • kimutat
  • igazol, nyugtáz
 99. a veces se mosquea con el equipo
  néha bepipul a csapatra
 100. protestar
  protesta al árbito
  • tiltakozik
  • elégedetlenkedik a bíróval
 101. Tengo la mosca detrás de la oreja
  estoy mosca
  gyanakszom hogy vmi rossz fog történni
 102. eso repercute las notas ( repercutir en )
  repercusión
  • ez hatással van az osztályzatokra
  • következmény, visszhang, hatás
 103. un mogollón de personas
  egy csomó ember
 104. X prevé recaudar más
  X előirányoz, tervez behajtani többet
 105. sequía
  aszály, szárazság
 106. trucha
  pisztráng
 107. trineo
  szánkó
 108. garrafa
  demizson, kanna
 109. derrame cerebral, ictus
  agyvérzés
 110. al instante
  en este instante
  • azonnal
  • ebben a pillanatban
 111. persigue una fantasma
  perseguir quimeras
  • egy szellemet üldöz
  • ábrándokat kerget
 112. plafón
  mennyezetlámpa
 113. bayeta
  törlőrongy, felmosórongy
 114. fleco
  rojt, elvarratlan szál
 115. erizarse
  erizarsele los pelos
  felborzolódik
 116. pregón
  megnyitóbeszéd
 117. gamberro
  huligán
 118. me chifla el vestido lo que llevas
  esta chiflado por algo o alguien
  • megbolodulok a ruháért amit hordasz
  • bolondul vkiért v valamiért
 119. acabará con mi paciencia
  végezni fog a türelmemmel
 120. tropezar con dificultades
  nehézségekbe botlik
 121. asilo
  menedékház
 122. retransmitir por tele
  tv-n közvetít
 123. pega
  poner pegas
  • ragasztó
  • akadályt gördít
 124. retrato
  portré, ábrázolás
 125. púgil, boxeador
  ökölvívó
 126. represalia, retorsion
  megtorlás
 127. vis a vis
  face to face
 128. mañanero, madrugador /-a
  koránkelő
 129. desmentir
  meghazudtol, rácáfol
 130. desperdicio
  no tiene desperdicio
  • pocsékolás, hulladék
  • nagyon hasznos, pompás
 131. pederasta
  madrastra
  hermanastra
  • pedofil
  • mostoha anya
  • mostoha testvér
 132. atenuante
  enyhítő körülmény
 133. ligue
  ir de ligue
  • szerelmi kaland, vki szerelme
  • pasizni, csajozni megy
 134. recoger la mesa
  recoger la cocina
  • leszedni az asztalt
  • rendberakja a konyhát
 135. estoy acojonado
  be vagyok rezelve
 136. valía
  értékesség
 137. razonar
  érvel, gondolkodik
 138. ensayos clinicos
  klinikai vizsgálatok
 139. arrebato de celos
  arrebato
  • féltékenységi roham
  • felindultság
 140. lo zanjamos
  megoldjuk
 141. aqua tibia
  poner tibio
  • langyos víz
  • lehord, leszedi a kersztvizet vkiről
 142. tendedero, tendedor
  tender
  el enfermo tiende a majorar
  • ruhaszárító állvány
  • kiterít
  • a beteg tendál javulni
 143. zapear
  tv távirányítót kapcsolgat, keresgél
 144. desalmado
  lelketlen, kegyetlen
 145. él ha sumido en su propio mundo
  sumirse en la desesperación
  • saját világába süllyedt
  • kétségbeesik
 146. esto prejudica mis intereses
  fumar prejudica la salud
  • sérti az érdekeimet
  • dohányzás károsítja az egészséget
 147. el color desentona de los otros, no pega con..
  ez a szín elüt a többitől
 148. cojo, renco
  sánta
 149. consentido, mimado
  su abuela consiente a sus nietos
  • elkényeztetett (gyerek)
  • nagymama elkényezteti az unokáit.
 150. consentir
  beleegyezik (en) , elkényeztet
 151. dar su consentimiento para
  beleegyezését adja vmihez
 152. recurrir
  ha recurrido a la policia
  • folyamodik
  • a rendőrséghez fordul
 153. conduce con mucha prudencia a la velocidad permitida
  nagyon óvatosan vezet, a megengedett sebességel
 154. corral
  baromfiudvar
 155. contundente
  victoria contundente
  • határozott, lehengerlő
  • elsöprő, egyértelmű győzelem
 156. contradicción
  ellentmondás
 157. consentimiento ( dar su consentimiento)
  beleegyezés, hozzájárulását adja
 158. en qué se basa para decir eso ?
  basarse
  mire alapozza, hogy ezt mondja ?
 159. carretilla
  carro
  • targonca, talicska
  • bevásárlő kocsi, kézikocsi
 160. Dios le da mocos a quien no sabe sonarse los.
  isten ad taknyot annak aki nem tudja kifújni
 161. El amor es el triunfo de la imaginación
  Szerelem - győzelem a képzelet felett
 162. La esperanza ultimo que se pierde
 163. Padre putativo - pp
  fogadott apa
 164. espeluznante
  rémisztő, hajmeresztő
 165. canilla
  csap
 166. quejica
  panaszkodó, síránkozó
 167. farsa
  színjáték, bohózat
 168. malversación (de fondos)
  hűtlen kezelés
 169. mellado
  csorba
 170. imputar a
  felró vkinek
 171. repudiar
  elutasít, elvet
 172. a palo seco
  dar palo a...
  • éhgyomorra, kíséret nélkül
  • nehezére esik
 173. los peatones se cruzan por donde se les antoja
  a gyalogosok ott mene át ahol kedvük tartja
 174. hacer lo que se le antoja
  apt csinál amit akar
 175. alambre de espino
  szögesdrót
 176. el espejo costaba un riñón.
  a tükör egy vagyonba (vese) került
 177. exoneración
  exonerar
  • felmentés
  • felment tisztségből, vád alól
 178. hipócrita
  képmutató
 179. vete al cuerno !
  mandar al cuerno
  no valer un cuerno
  • menj a fenébe ( szarvba) 
  • elküld a fenébe
  • nem ér egy fabatkát sem
 180. horterada
  giccs, ízléstelenség
 181. chistera
  cilinder
 182. pymes
  kis és közepes vállalkozások
 183. el mago dejó pasmado al publico con su actuación
  dejar pasmado
  megdöbbent. bámulatba ejt
 184. le hizo desentendido
  pasmarote
  • értetlenkedett - ugy csinált mintha nem értené
  • mafla, bamba
 185. que desperdicio de papel !
  micsoda papir pocsékolás !
 186. despabilado, espabilado
  talpraesett, éber
 187. él tiene prioridad en la rotonda quién teme menos a la muerte
  Anna van elsőbbsége a körforgalomban aki kevésbé fél a haláltól
 188. coso taurino
  ruedo
  • bika aréna
  • aréna küzdőtere
 189. concebir
  no concibo por qué
  • megért, felfog, mergfogan
  • nem tudom felfogni miért
 190. le han concedido el premio
  conceder los deseos
  conceder importancia a
  • neki itélték oda a díjat
  • teljesíti a kívánságot
  • jelentőséget tulajdonít
 191. graderio
  palco
  • lelátó, tribün
  • páholy, lelátó
 192. asistir al clase
  cuando tuvieron que operarle, le asistió un famoso cirujano.
  • jelen van az órán
  • amikor meg kellett operálni egy hires sebész látta el.
 193. limar asperezas
  limar
  lijar ( lija )
  • elsímítani az érdességeket, egyenetlenségeket
  • reszel, csiszol
  • smirgliz, csiszol ( csiszolopapír )
 194. cuesta arriba / abajo
  hacérsele cuesta arriba
  llevar a cuestas
  • lejtő felfelé / lefelé
  • nehezére esik
  • hátán / vállán visz
 195. moho / lapa
  enmohecerse
  • penész
  • penészedik
 196. Solo se quiere de verdad aquello que se me teme perder
  csak az szeret igazán aki tart attol hogy elveszít
 197. lo que das, lo recibes
  amit adsz, azt kapsz
 198. No hagas a los demás lo que no quieras te hagan a ti
  ne tedd azt másokkal amit nem szeretnél hogy veled tegyenek
 199. nos dejaron plantados
  faképnél hagytak bennünket
 200. le pusieron Ana
  tuvimos que ponerle oxigeno, quería ponerle Manolin
  Ana-nak nevezték el
 201. 2 viejos ciegos están caminando: Qué calor! Ojalá lloviera ! ( Yo viera )
  Ojalá yo también
  2 vak sétál: Micsoda meleg.Bárcsak esne ! (bárcsak látnám) bárcsak én is !
 202. pestillo
  retesz
 203. boleto de loteria
  lottószelvény
 204. Ojos rasgados
  mandulavágású szemek
 205. lirio
  liliom
 206. conjuro
  varázsige
 207. x no confunde los gusanos con las golosinas
  x nem keveri össze a gilisztákat a édességekkel.
 208. dejarías de montar en bici por miedo a caerte?
  abbahagynád a biciklizést mert félsz hogy elesel?
 209. ellos fueron al parque y se tiraron por el tobogán.
  a parkban voltak és időt töltöttek / rávetették magukat a csúszdára
 210. si lograste engañar a una persona no significa que sea tonta.
 211. borrasca
  cordillera
  • szélvihar
  • hegylánc
 212. eje
  tengely
 213. sobras de comida
  ételmaradék
 214. papel mojado
  értéktelen irat
Author
Miguel6712
ID
342926
Card Set
Spanish 2018_10
Description
magyar spanyol szotanuló kártyák
Updated