1. Ultrasantifugasyon neleri ayirir?
  • 1) Hucreyi organellere
  • 2) Ribozomu subunitelere
  • 3) Lipoproteinleri LDL'ye HDL'ye vb ayirir
 2. Plasma membrani belirtec enzimi
  Na/K ATPaz
 3. Nukleus belirtec enzimler
  • DNA polimeraz
  • RNA polimeraz
 4. Mitokondri belirtec enzimler
  • Suksinat dehidrogenaz
  • Sitokrom oksidaz
  • Oligomisin duyarli ATPaz
  • Glutamat dehidrogenaz
 5. Peroksizom belirtec enzim
  Katalaz
 6. Lipid orani en fazla membran
  Myelin
 7. Protein orani en fazla membran
  Mitokondri ic zari
 8. Membranda en cok bulunan lipid? Onun en cok bulunan alt grubu?
  • Fosfolipidler
  • Fosfatidil kolin
 9. Seramidin yapisi
  Sfingozin + yag asidi
 10. Sfingozinin yapisi
  Serin + palmitat
 11. Serebrozidin yapisi
  Seramid + seker
 12. Sülfatidin yapisi
  Serebrozid + sülfat
 13. Gangliozidin olmazsa olmazi nedir?
  Sialik asit (N-asetil nöraminik asit)
 14. Membran akiskanligini etkileyen faktorler nelerdir?
  • Yag asitleri uzadikca
  • Kolesterol arttikca
  • Yag asitleri doydukca
  • Sogudukca akiskanlik azalir
 15. Membranlardan en iyi gecen?
  En az gecen?
  En iyi su, en az Na
 16. Periferal proteinlerin membrana kovalent bağlanma şekli?
  GPI kanca (her zaman ekstraselüler)
 17. Membrana antijenik ve reseptorik ozellik veren nedir? Her zaman ekstraseluler
  Membran karbonhidratlari
 18. Pasif difuzyon siniflaması nasıldır?
  Basit pasif (membrandan veya kanaldan)

  Kolaylastirilmis (tasiyici protein komformasyonel degisiklik gosterir)
 19. Barsak lumenindeki glukoz transporterları nelerdir?
  GLUT5 ve SGLT1
 20. Klatrin ne ise yarar?
  Endositoz
 21. Membran proteini mutasyonu hastalıkları nelerdir?
  Akondroplazi (FGFR3)

  Familyal hiperkolesterolemi (LDL res)

  Kistik Fibrozis (CFTR)

  Konjenital uzun QT sendrmu (iyon kanallari)

  Wilson (Cu bagimli ATPaz)

  İnkluzyon hucre hastaligi (GlcNAC transferaz)

  Herediter sferositoz (spektrin)

  PNH (GPI kancayla tutunmada yetersizlik)
 22. Konneksin hangi hücrelerarası etkileşimde olur?
  Gap junction
 23. Peptid olmayan hormonlar
  1) Kolesterol yapili

  2) Tirozin modifiye (T3, T4, katekolaminler)

  3) Triptofan modifiye (serotonin, melatonin)

  4) Araşidonik asit kaynakli (PG, LT)
 24. GER kaynakli proteinler hangileridir?
  • Lizozomal proteinler
  • Membran proteinleri
  • Sekretuar proteinler (hormon, ECM, plazma proteinleri)
 25. GERdeki islemler nelerdir?
  • Glikozilasyon
  • Posttranslasyonel modifikasyon
  • Tersiyer yapi
 26. O glikozilasyonda kullanilan aminoasitler
  • Serin
  • Treonin
 27. N glikozilasyonda kullanilan a.a.? Ne uzerinden olur?
  Asparajin, dolikol uzerinden olur, tunikamisin inh eder
 28. Posttranslasyonel modifikasyonla olusan aminoasitler
  • Hidroksi lizin
  • Hidroksi prolin
  • Metil histidin
  • γ-karboksi glutamat
  • Fosfoserin
 29. Kas yıkım markerı
  Metil histidin
 30. Golgideki paketlenmeyi inh eden madde
  Brefeldin A
 31. Zellweger sendromu patofizyoloji
  Peroksizom yokluğu
 32. Refsum hastaligi patofizyolojisi nedir?
  Peroksizomal α oksidasyon kusuru
 33. Difosfatidil gliserolun diger adi?
  Kardiyolipin. Antijenik olan tek lipit, VDRL sifilizde kardiyolipin antikorlari uzerinden calisir
 34. Sitoskeleton tipleri
  • Mikrotubul (hc ici motor)
  • Mikrofilament (membran hareketleri)
  • İntermediate filamentler (mekanik direnc, dokuya ozgu)
 35. Mikrotubul dinamiğini etkileyen ilaclar?
  • Kolşisin
  • Griseofulvin
  • Mebendazol, albendazol
  • Vinblastin, vinkristin
  • Taksanlar (paklitaksel)
  • Iksabepilon
  • Eribulin
 36. Mikrofilament (aktin filament) inhibitoru
  Sitokalazin
 37. Epiteldeki ara filamanlar
  Sitokeratin
 38. Mezanşimdeki ara filamanlar
  Vimentin
 39. Kasta ara filamanlar
  Desmin
 40. Glial hucrede ara filamanlar
  Glial fibriler asit protein
 41. Nöronda ara filamanlar
  Periferin ve nörofilamentler
 42. İnsanda D-amino asitler ve L-şekerler
  • D-serin
  • D-aspartat
  • L-iduronik asit
  • L-fukoz
 43. Selenosistein iceren enzimler
  • Tioredoksin reduktaz
  • Glutatyon peroksidaz
  • Deiyodinaz
  • Selenofosfat sentetaz
 44. Ninhidrinle farkli boyanan aminoasit
  Prolin iminoasit oldugu icin sarı boyanır (digerleri mor)
 45. Hidroksil iceren aminoasitler
  Serin, treonin, tirozin
 46. Guanido grubu bulunduran aminoasit
  Arjinin (bu grup üre sentezinde kullanilir)
 47. UV absorbe eden aminoasitler (aromatikler)
  • Histidin
  • Fenilalanin
  • Tirozin
  • Triptofan
 48. İndol grubu iceren aminoasit hangisidir?
  Triptofan
 49. İdrarda indol grubu ne gösterir?
  Hartnup ve karsinoid sendrom
 50. Nonesansiyel aminoasitler
  Alanin, aspartat, asparajin, glutamat, glutamin

  Serin, sistein, glisin

  Tirozin

  Prolin</ans</ans</ans</ans
 51. Desmozin bağlı aminoasit hangisidir?
  Lizin
 52. Sadece ketojenik aminoasitler
  Lösin-lizin
 53. GABA nasıl üretilir?
  Glutamattan glu-dekarboksilazla
 54. Histamin nasıl üretilir?
  Histidinden his-dekarboksilazla
 55. Tirozinden sentezlenenler
  • Katekolaminler
  • Tiroksin
  • Melanin (tirozinazla)
 56. Triptofandan sentezlenenler
  • Serotonin
  • Melatonin
  • Niasin
 57. Kreatinin yapısı
  Arjinin-glisin-metionin
 58. Karnitinin yapisi
  Lizin-metionin
 59. Biüret reaksiyonu nedir?
  Peptid bağı varlığına dayanan protein ölçüm yöntemidir
 60. Kısmi çift bağ özelliği gösteren bağ hangisidir?
  Peptid bağı
 61. Fizyolojik pH'ta en iyi tampon aminoasit hangisi?
  Histidin
 62. Protein ayristirma yöntemleri neler?
  Tuzla cokturme (salting out) en basta, sonra kromatografi, elektroforez, ultrasantrifugasyon
 63. Kromatografi ne ayirir, neye gore ayirir?
  Molekuler agirliga gore aminoasit, protein, şeker vb ayirir.
 64. Elektroforez neyin ayrımında kullanılır?
  Sadece protein
 65. Proteinin primer yapisini belirleme yöntemleri neler?
  • Edman-Sanger
  • Kütle spektrometri
 66. α helikste fazla yer almayip β kivrimda bol bulunanlar
  Glisin ve prolin
 67. Xray kristalografi ne icin kullanilir?
  Proteinin sekonder ve tersiyer yapisini saptamada
 68. Protein yanlis katlanma hastaliklari
  • Prion
  • Amiloidoz
  • Alzheimer
 69. Hemoproteinler neler?
  • Hemoglobin, myoglobin
  • Sitokromlar
  • Katalaz, glutatyon peroksidaz
  • Triptofan pirolaz
  • Klorofil
 70. Tetrapirol diger isimleri
  Porfirin, protoporfirin, hemoprotein
 71. Myoglobine CO baglanamama nedeni
  Distal histidin
 72. Hemoglobine oksijenin baglanma paterni
  Kooperatif baglanma
 73. Hb'in T ve R formu
  • T (taut) deoksijene, O2 ilgisi az, tuz kopruleri var
  • R oksijene, O2 ilgisi yuksek
 74. Hemoglobinin + ve - allosterik efektorleri
  • + oksijen (eğri sola)
  • - CO2, H+, 2,3-BPG (eğri sağa)
 75. Bohr efekti ne demek?
  O2 ve H+nın Hb'e ters ilgiyle baglanmasi
 76. 2,3-BPG nerden gelir? Neye baglanir?
  Glikolitik yolaktan. Lizin ve histidine baglanir.

  HbF'te histidin yerine serin oldugu icin daha az baglanir
 77. 2,3-BPH'yi artiran en onemli fizyolojik neden
  İrtifa yukselmesi
 78. Siyanür zehirlenmesinde methemoglobinemi yapmak için ne verilir? Methemoglobinemiyi geri döndürmek için ne yapılır?
  Amil nitratla methemoglobinemi yapılır, metilen mavisiyle geri döndürülür
 79. HbS'teki ve HbC'deki mutasyonlar neler?
  β zincirde glutamatın yerine valin gelirse HbS, lizin gelirse HbC
 80. Elektroforez neyin ayrımında kullanılır?
  Proteinlerin
 81. HbBarts ve HbH'ta hangi zincirler vardır?
  • HbBarts hidrops fetaliste görülür, 4 γ zincir
  • HbH 4 β zincir
 82. 3 kollajen zincirinin bir araya gelmesiyle ne oluşur?
  Tropokollajen
 83. Kollajen zincirinin genel formülü nedir?
  Glisin-X-(Prolin/hidroksiprolin)
 84. Glikozilasyonda kullanılan aminoasitler hangileridir?
  • Serin
  • Treonin
  • Asparajin
  • OH-lizin (sadece kollajende)
 85. Kollajenin posttranslasyonel modifikasyonunu yapan enzimler? Kofaktörleri?
  Prolin ve lizin hidroksilaz

  • Vit C
  • Alfa ketoglutarat
  • O2
  • Fe
 86. Olgun tropokollojenin çapraz kovalent bağlarını ne yapar?
  Lizin oksidaz (kofaktörü Cu, oksidatif deaminasyonla aldol bağları oluşturur)
 87. Kollajen tipleri hangileri?
  • Tip1: kemik ve bağ doku (en sağlam)
  • Tip2: kıkırdak
  • Tip3: damar, cilt, AC
  • Tip4: bazal membran (amorftur, Gly-X-Y dizilimini içermez)
 88. Elastine esneklik kollajene direnç veren enzim?
  • Lizin oksidaz
  • -Kofaktörü Cu
  • -Oksidatif deminasyonla aldol ve dezmozin bağlarını oluşturur
 89. Kollajen yapım kusurları neler?
  • Skorbüt
  • Ehler-Danlos
  • Osteogenezis imperfekta (tip 1 kollajen bozuk)
  • Menkes (Cu transportu bozuk)
  • Alport (tip 4 bozuk, böbrek yetmezliği gelişir)
  • Epidermozis bülloza
 90. Elastin yapım kusurları nelerdir?
  • Williams
  • Marfan (fibrillin)
 91. Titinin görevi nedir?
  Miyozini Z çizgisine bağlar aşırı uzamayı önler
 92. Troponinin ve tropomyozinin bulunduğu dokular hangileri?
  Tropomyozin bütün kaslarda bulunurken troponin sadece çizgili kaslarda bulunur.
 93. Kaldesmon hangi tip kasta bulunur?
  Düz kas
 94. Adrenerjik reseptörler hangi tip kaslarda bulunur?
  Kardiyak ve düz kas
 95. Hangi tip kas ekstraselüler kalsiyumu kullanır?
  Kardiyak ve düz kas
 96. NO'nun en önemli 2 etkisi nedir?
  Vazodilatasyon ve antiagregasyon
 97. İmmunoglobulinlerde GAMDE sıralaması neyi anlatır?
  Konsantrasyonun çoktan aza sıralanışını ve karbonhidrat miktarının azdan çoka sıralanışını anlatır
 98. Antijen-antikor bağlantısı nasıldır?
  Nonkovalan
 99. Opsonizasyon yapan immunoglobulin hangisidir?
  IgG
 100. En sık görülen kompleman eksikliği hangisidir?
  C2
 101. Gamopatilere tanı neyle konur?
  İmmunoelektroforez
 102. Elektroforezde albüminden önde gidenler hangileridir?
  Prealbümin ve RBP. İkisi de nütrisyon takibinde kullanılırlar
 103. Antiproteaz plazma proteinleri hangileridir?
  • α1-antitripsin
  • α2-makroglobulin
 104. Negatif akut faz reaktanları hangileridir?
  • RBP
  • Prealbumin
  • Albumin
  • Transferrin
 105. Glikoprotein olmayıp saf protein olan tek plazma proteini?
  Albumin
 106. İlk ve en son yükselen akut faz reaktanları hangileridir?
  İlk CRP, en son seruloplazmin
 107. Hangi metalin eksikliğinde vit A eksikliği oluşur?
  Zn RBP üretiminde önemlidir, bu yüzden Zn eksikliğinde Vit A eksikliği oluşur.
 108. α1 bandının ana bileşeni nedir?
  α1-antitripsin. Eksikliğinde α1 bandı çok düşük görülür
 109. En büyük plazma proteinleri hangileridir?
  • 1) α2-makroglobulin
  • 2) Haptoglobin
 110. Kofaktör olarak Cu kullanan enzimler hangileridir?
  • Lizin oksidaz
  • Sitokrom oksidaz
  • Monoamin oksidaz (MAO)
  • Askorbat oksidaz
  • Tirozinaz
  • Süperoksid dismutaz
 111. Demirin barsakta enzimatik ve non-enzimatik redüksiyonunu ne yapar?
  • Enzimatik: Ferriredüktaz
  • Non-enzimatik: Vit C
 112. Demiri barsakta hangi protein alır?
  DMT1
 113. Demiri hangi proteinler +3'e okside eder?
  • Hephaestin
  • Seruloplazmin
 114. Demir emilimini inhibe eden protein hangisidir?
  Hepcidin
 115. Sirozda elektroforez nasıl olur?
  β-γ bantları köprüleşir
 116. Nefrotik sendromda elektroforez nasıl olur?
  α-2 bandı yükselir
Author
Bybldkzy
ID
342114
Card Set
Description
Updated