R16

 1. Lección decimosexta: una lengua fácil.
  LECȚIA A ȘAISPREZECEA: O limbă ușoară.
 2. Qué periódico lees? Qué lengua es esta?
  Ce ziar citești? Ce limbă e asta?
 3. No es un periódico, es una revista rumana.
  Nu e un ziar, e o revistă românească.
 4. Y entiendes algo? No es muy difícil?
  Și înțelegi ceva? Nu e prea greu?
 5. Depende. Entiendo fácil los reportajes deportivos,
  Depinde. Înțeleg ușor reportajele sportive,
 6. pero los artículos políticos y económicos...
  dar articolele politice și economice...
 7. Pero por qué aprendes rumano?
  Dar de ce înveți românește?
 8. Quieres ir a Rumanía?
  Vrei să mergi în România?
 9. Más tarde, de momento aprendo la lengua.
  Mai tîrziu; deocamdată învăț limba.
 10. Intento leer, y hago conversación con una amiga mía,
  Încerc să citeșc și fac conversație cu prietena mea,
 11. que es de origen rumano.
  care e de origine romană.
 12. De hecho, eres un sentimental...
  De fapt, ești un sentimental...
 13. Es evidente que no estudias rumano
  E evident că nu studiezi limba română
 14. solo para viajar a 'cal Dracula'!
  numai pentru a călători acasă la Dracula!
 15. No, no, no tengo nada con los vampiros!
  Nu, nu, n-am nimic cu vampirii.
 16. Es solo por interes por una lengua que me gusta. Muy sinceramente..
  E numai din interes pentru o limbă care îmi place. Foarte sincere..
 17. Sabes que cerca de 30 millones de personas hablan rumano en el mundo?
  Știi că aproape treizeci de milioane de oameni vorbesc românește în lume?
 18. Y crees que no es bastante?
  Și crezi că nu e destul?
 19. El rumano es una lengua fácil y bonita.
  Limba română e o limbă ușoară și frumoasă.
 20. Esta es una revista rumana importante.
  Asta este o revistă românească importantă.
 21. No entiendo los artículos económicos, pero leo el periódico cada día.
  Nu înțeleg articolele economice, dar citesc ziarul în fiecare zi.
 22. Mi mujer es de origen rumano.
  Soția mea e de origine romană.
 23. Aprendo una lengua que me gusta por interés por Rumanía.
  Învăț o limbă care îmi place din interes pentru România.
Author
davarpa
ID
341966
Card Set
R16
Description
romanian
Updated