Funkcije in zaporedja

 1. Navgor omejeno zaporedje
  Image Upload 1
 2. Navzdol omejeno zaporedje
  Image Upload 2
 3. Kdaj je zaporedje omejeno
  Image Upload 3
 4. Kdaj je zaporedje naraščujoče in kdaj padajoče?
  Image Upload 4
 5. Kako izračunam e z limito?
  Image Upload 5
 6. Soda funkcija
  • Image Upload 6
  • Image Upload 7
 7. Liha funkcija
  • So simetrične glede na koordinatno izhodišče
  • Image Upload 8
  • Image Upload 9
 8. Injektivna funkcija
  Nobeni točki iz df nimata istih funkcijskih vrednosti. To pomeni da poljubna vodoravna premica v injektivni funkciji graf seka največ v eni točki.

  • Image Upload 10
  • Image Upload 11
 9. Kako izračunam inverz funkcije
  Zamenjam x in y, ter nato izrazim y.
 10. Surjektivna funkcija
  • Funkcija je surjektivna, pri katerih je zaloga vrednosti celotna množica realnih števil.
  • Image Upload 12
  • Image Upload 13
 11. Kdaj je funkcija bijektivna
  Image Upload 14
 12. Kako zapišem enačbo vsote vrste.
  Znak za vsoto...
  Image Upload 15
 13. Geometrijska vrsta
  Image Upload 16
  Image Upload 17
 14. Določanje df in zf območji, kako označim
  • Image Upload 18
  • Image Upload 19
Author
wolf
ID
341844
Card Set
Funkcije in zaporedja
Description
fdsf
Updated