Matematika vprasanja

 1. Kako zapisem polarni zapis kompleksnega stevila
  Image Upload 1
 2. Kartezicni vs polarni koordinatni sistem
  Kartezicni je izrazen z koordinatama x in y.

  • Polarni pa ima dolzino in kot
  • Image Upload 2

  Image Upload 3
 3. Pravilo za mnozenje kompleksnih v polarni obliki
  Image Upload 4
 4. Definicija odvoda z limito
  Image Upload 5
 5. Linearna aproksimacija
  Image Upload 6
 6. Kaj je tangenta na graf funkcije f v tocki x0 in kaksna je njena zveza z odvodom
  • Tangenta v x0 je premica, ki se v (x0, f(x0)) dotika grafa funkcije.
  • Njen naklon je f'(x0).
 7. Enacba tangente na graf funkcije
  y - y1 = f'(x1)*(x-x1)
 8. Enacba normale na graf funkcije
  y - y1 = -1/f'(x) * (x-x1)
 9. Newton-Leibnizova formula
  • Pove nam kako izracunati doloceni integral funkcije ce poznamo nedolocenega
  • Image Upload 7
 10. Definiraj nedoloceni integral zvezne funkcije f
  Image Upload 8
 11. Definicija skalarnega produkta vektorjev
  Image Upload 9
 12. Kako izracunam kot med vektorjema
  Image Upload 10
 13. Kako racunsko preverim ali sta vektorja vsporedna
  Vektorja sta kolinearna ko velja naslednja enacba:

  Image Upload 11
 14. Pravokotna projekcija
  Definicija s sliko
  Image Upload 12

  Image Upload 13
 15. Matricni produkt postopek
  Image Upload 14
 16. Definiraj povprecno vrednost funkcije na intervalu [a,b]
  Image Upload 15
 17. Konvergentno, divergentno zaporedje
  Pravimo, da je zaporedje konvergentno ce ima limito, in da konvergira proti limiti.

  Ce nima limite pravimo, da je divergentno.
 18. Stevilo a je limita zaporedja an, ce
  Image Upload 16
 19. Zaporedje an je navzgor omejeno, ce
  Image Upload 17
 20. Naj bosta F in G  nedolocena integrala zvezne funkcije f.
  V kaksni zvezi sta funkciji f in g
  Obstaja konstanta C je element R, da je 

  F(x) = G(x) +C
 21. Kaj pomeni da je zaporedje monotono
  To pomeni da zaporedje povsod narasca in povsod pada.
 22. Opisi povezavo med določenim in nedoločenim integralom
  Image Upload 18
 23. Kdaj je funkcija konveksna in kdaj konkavna
  • Image Upload 19
  • Image Upload 20
Author
wolf
ID
341773
Card Set
Matematika vprasanja
Description
fdff
Updated