Släntstabilitet

 1. Förklara vad som avses med ras respektive skred samt i vilka jordarter de uppträder.
  Skred - Sammansatta bergmassor förflyttas. Sker i Kohesionsjord.

  Ras - Enstaka bergmassor förbyttas. Sker i Friktionsjord
 2. Ange två huvudtyper av glidytor samt deras förhållande i längd/höjdled.
  • Cirkulär - L= h
  • Plana - L >> RQD-index


  Orsakerna är: Klimat- och väderberoende förändringar, Människans ingrepp i naturen, Förändringar genom erosion samt landhöjning.
 3. Nämn två metoder att beräkna plan glidyta.
  • Dränerad analys
  • Odränerad analys
 4. Ange två metoder för att beräkna släntstabilitet för cirkulärcylindriska glidytor
  • Direktmetoden
  • Lamellmetoden
 5. Ange principen för uttrycket av säkerhetsfaktorn mot släntbrott
  F = Mothållande krafter/Pådrivande krafter
 6. Ange storleken på säkerhetsfaktorn (som man vanligen antar) samt vad säkerhetsfaktorn är vid brott.
  Säkerhetsfaktor 1,3. 1,2 vid brott
 7. Ange vad säkerhetsfaktorn är vid brott i slänt.
  Säkerhetsfaktor = 1
Author
toorinator
ID
340496
Card Set
Släntstabilitet
Description
släntstabilitet
Updated