edebiyat 4

 1. batıcılık
  • tevfik fikret
  • abdullah cevdet
 2. islamcılık
  mehmet akif
 3. osmanlıcılık
  • namık kemal
  • ziya paşa
  • ali suavi
  • agah efendi
 4. türkçülük
  • ziya gökalp 
  • mehmet emin yurdakul
 5. sade dil ve hece ölçüsü
  • mehmet emin (ziya)
  • ist türkçesi
  • halk edb nazım biçimleri
  • sade anlaşılır
 6. saf (öz) şiir
  • yahya kemal 
  • ahmet haşim önce saf şiiri yapıyo
  • sanat için sanat 
  • amaz sadece şiir
  • musiki
  • soyut ve kapalı anlam 
  • söz sanatları ve imgeler
  • sembolizm
 7. halkın yaşayış tarzını anlatan şiiriler
  • sf de tevfik fikret 
  • me de mehmet akif
  • manzume 
  • kafiye vezin 
  • ahenk önemli
  • halkın günlük yaşamı 
  • toplumsal konular
 8. ziya gökalp
  • türkçülük 
  • sade dil ve hece ölçüsü
  • ilk sosyolog
  • türkülüğü sistemleştirmiş
  • sanatsal kaygı yok
  • ist türkçesi
  • genç kalemler yeni lisan
  • hece ölçüsü
 9. ziya gökalp şiirler
  • kızıl elma 
  • yeni hayat 
  • altın ışık
 10. mehmet emin yurdakul
  • türkçülük 
  • sade dil ve hece ölçüsü
  • didaktik 
  • hece ölçüsü
  • batılı nazım biçimleri
  • önceden kullanılmayan hece kalıpları
  • **cenge giderken : balkan savaşı sırasında
 11. yahya kemal beyatlı
  • **SAF ÖZ ŞİİR
  • yeni+eski
  • divan ile yeni şiir arasında köprü
  • parnasizm neoklasizm
  • halis şiir
  • aruz ile türkçe şiirler
  • divan nazım biçimleri
  • hayattayken kitap yayımlamamıştır
  • şiirde musiki ve ahenk önemlidir
 12. yahya kemal eserler
  • eğil dağlar 
  • siyasi ve edebi portreler
  • edebiyata dair
 13. yahya kemal şiir
  • kendi gök kubbemiz
  • eski şiirin rüzgarıyla 
  • rubailer
  • ok şiiri dışındaki bütün şiirleri aruzla yazılmıştır
 14. ali canip yöntem
  • gen kalemler başyazarı 
  • halk edb nazım biçimleri
  • önce aruz sonra heve
  • önceden fecriatide olduğu için aşk ve doğa temaları çok
  • sade dil 
  • batılı nazım biçimlerini **terzarima** iyi kullanmışrır.
 15. ali canip şiir
  geçtiğimiz yol
 16. ali canip eleştiri
  milli edb meselesi
 17. ali canip ders kitabı
  edebiyat
 18. mehmet fuat köprülü
  ilk edb tarihçisi
 19. mehmet akif ersoy
  • batının ilmini alalım ama kültürünü almayalım 
  • *** islamcılık 
  • sade dil
  • aruz 
  • didaktik
  • toplu için sanat 
  • ***safahat***
 20. safahat
  • 1. kitap;toplumun acıları
  • süleymaniye kürsüsünde:islam idelai
  • hakkın sesleri; balkan s. acıları 
  • fatih kürsüsünde; toplumsal siyasal yergi (yanlış batılılaşma vs.
  • hatıralar;balkan ve ww1 acıları 
  • asım; karşılıklı konuşma *çanakklae şehitleri*
  • gölgeler; tasavvufi
 21. ömer seyfettin
  • maussapant tarzı hikaye 
  • şaşırtıcı sonlar 
  • sosyal eleştiri
  • yeni lisan ile dil anlayışını belirlemiştir
 22. ömer seyf hikaye
  • kızıl elma neresi
  • kaşağı
  • pembe incili kaftan
  • bomba 
  • beyaz lale
 23. ömer seyf roman
  • yalnız efe 
  • efruz bey
 24. refik halit karay
  • **kirpi**
  • aydede d. de mizah ve hiciv 
  • gözlem 
  • sade türkçe
  • ittihat ve terakkiyi eleştirfiği için anadoluya sürgüne gönderildiğinde **memleket hikayeleri
  • yurtdışına sürgüne gönderilince **gurbet hikayeleri
  • kadın ve aşk 
  • kurnazlık vahillik bencillik
 25. refik halit roman
  • sürgün
  • nilgün
  • çete
  • karlı dağdaki ateş
 26. refik halit tiyatro
  deli
 27. yakup kadri
  • önce fecriati
  • milli mücadeleye bizzat katıldığından en iyi anlatır 
  • gözlem tahili
  • türk toplumunun yaşadığı değşiklilkler faklılıklar
 28. yakup kadri roman
  • kiralık konak 
  • sodom ve gomorw
  • nur baba
  • yaban
  • ankara
 29. yakup kadri hikaye
  • milli savaş hikayeleri
  • ranmet
 30. reşat nuri
  • sanatçı ve müfettiş olarak anadoluya gitmiş
  • anadolu yaşamı yanlış batılılaşma
  • ilk dönem duygu aşk 2. dönem sosyal konular
 31. reşat nuri rpman
  • çalıkuşu 
  • yaprak dökümü
  • kacak yelleri
  • yeşil gece
  • gizli el
  • dudaktan kalbe
 32. halide dip
  • feminizm 
  • teali nisvan derneği
  • eksik yöü savruk dilidir
  • kadın kahramanlar ön pland a
  • kişilerin ilhamı kendi hayatından
 33. halide edşp roman
  • ateşten gömlek 
  • sinekli bakkal 
  • tatarcık
  • handan 
  • seviye talip
 34. halide edip hatıra
  • türkğn ateşle imtihanı 
  • mor salkımlı ev
 35. halide ediğp hşkaye
  • harap mabetler
  • dağa çıkan kurt
Author
esendu
ID
340398
Card Set
edebiyat 4
Description
edb 11 2/2
Updated