Onsdag 1-200 B

 1. avskaffa
  to abolish
 2. släta
  • to smooth down
  • flatten
 3. rycka
  • to pull
  • tug
  • jerk
 4. knallröd
  bright (vivid) red
 5. urringning
  plunging neckline
 6. fullständig
  • complete
  • entire
  • full
  • perfect
  • total
 7. ett damrum
  ladies room
 8. överleva
  to survive
 9. bana
  to clear the way
 10. löst
  • loosely
  • lightly
 11. provisorisk
  temporary
 12. heders
  honorary
 13. färgglad
  colorful
 14. skinn
  leather
 15. beundran
  admiration
 16. klistra
  • to paste
  • glue
 17. anförtro
  • to confide
  • entrust
  • dispute
 18. julklapp
  Christmas present
 19. inslagen
  wrapped up
 20. len
  soft
 21. volanger
  ruffles
 22. ett område
  • area
  • territory
 23. uppsvullen:   uppsvälld
  swollen
 24. sömnbrist
  lack of sleep
 25. upphöra
  • to cease
  • stop
 26. beröm
  praise
 27. kanel
  cinnamon
 28. tystnadsplikt
  professional secrecy
 29. såvida
  • if
  • in any case
  • provided that
 30. såvida inte
  unless
 31. ett trapphus
  stairwell
 32. altan
  • porch
  • balcony
 33. närlivsbutik
  convenience store
 34. badhytt
  cabana
 35. oupphörlig
  • perpetual
  • unceasing
 36. kinka
  whimper
 37. försågs
  supplied
 38. smidda
  forged
 39. ett nödrop
  cry for help
 40. galler
  • bars
  • grill
  • grating
 41. larm
  • alarm
  • alarms
 42. etapp
  • stage
  • phase
 43. en variant
  • version
  • variant
 44. vältränade
  trained
 45. formellt
  • formally
  • formal
 46. då kör vi
  here we go
 47. övergivet
  abandoned
 48. en bössa
  • gun
  • rifle
 49. angav
  indicated
 50. instämma
  • to concur
  • agree
 51. trilskas
  • to be contrary
  • uncooperative
 52. VD
  CEO
 53. grådaskig
  • dingy
  • greyish
 54. hundvalp
  puppy
 55. kivas
  • to squabble
  • quarrel
 56. falka
  • to spy
  • spy out
 57. hyresrätt
  tenancy
 58. en hembiträde
  • maid
  • servant girl
 59. andel
  • proportion
  • part
  • share
 60. hederssak
  point of honor
 61. skämta
  • to joke
  • jest
  • make jokes on
 62. en motorväg
  motorway
 63. leda
  to lead
 64. ett järnvägsspår
  railroad tracks
 65. en gränd
  • alley
  • lane
 66. sopa
  to sweep
 67. ett hål
  hole
 68. en kvast
  broom
 69. sällskap
  • company
  • society
 70. ris
  rice
 71. en bonde
  farm
 72. en konst
  art
 73. ett liv
  life
 74. påfallande
  • striking
  • strikingly
  • remarkably
 75. tycka
  to think
 76. slöa
  • lethargic
  • lazy
  • dull
  • idle
 77. åt fanders
  to hell
 78. tärd
  haggard
 79. emellertid
  however
 80. avvara
  to spare (what she has to spare)
 81. ett stängsel
  • fence
  • enclosure
 82. ett sagesman
  informant
 83. blickstilla
  • calm
  • motionless
 84. understöd
  • support
  • subsidy
  • allowance
 85. skrumpna
  • to shrivel
  • shrink
 86. förbittrad
  • resentful
  • exasperated
 87. en olyckshändelse
  accident
 88. en ingivelse
  inspiration
 89. förståndig
  sensible
 90. inpränta i
  to impress upon
 91. skenbart
  • apparently
  • seemingly
  • ostensibly
 92. allsköns
  all sorts
 93. sunkig
  sloppy
 94. dyig
  • slimy
  • muddy
 95. utforska
  • to explore
  • investigate
 96. förryckt
  crazy
 97. nederbörd
  • rainfall
  • snowfall
 98. en sejdel
  • mug
  • tankard
 99. på vid gavel
  wide open
 100. dofta
  to smell (something good)
 101. ompröva
  • to reconsider
  • rethink
 102. insnöad
  • narrow-minded
  • snowbound
 103. enkät
  • inquiry
  • survey
 104. sexa
  • light supper
  • 6
 105. stöttande
  supportive
 106. onämnbara
  unmentionables
 107. handlingssätt
  • behavior
  • actions
 108. skärt
  pink
 109. under tiden
  • in the meantime
  • meanwhile
 110. gubevars
  of course
 111. markant
  • significant
  • pronounced
 112. avskeda
  • to dismiss
  • fire
 113. daska
  • to slap
  • spank
  • flap
 114. gapig
  • blustering
  • loudmouthed
 115. underläge
  • underdog
  • disadvantage
 116. utanförskap
  • alienation,
  • exclusion
 117. sirlig
  • graceful
  • elegant
 118. bilaga
  • appendix
  • annex
 119. branta
  steep
 120. snirkliga
  squiggly
 121. snäv
  • narrow
  • tight
  • curt
 122. rökridåer
  smokescreen
 123. alla och envar
  all and sundry
 124. en kvist
  • a twig
  • sprig
  • spray
 125. pannbiff
  hamburgers
 126. mässa
  to chant
 127. listig
  • smart
  • cunning
  • clever
 128. guppa
  • to bob
  • bumb
 129. sjösätta
  to launch
Author
RBSverige
ID
340286
Card Set
Onsdag 1-200 B
Description
Onsdag 1-200 B
Updated