Torsdag 3-200 b

 1. kom till saken
  get to the point
 2. stab
  staff
 3. förmånstaga
  beneficiary
 4. delvis
  • partially
  • in part
 5. för jävligt
  • sucks
  • its a bitch
 6. huk
  squatting
 7. lov
  • permission
  • -holidays
 8. läcka
  • to leak
  • escape
 9. sörjande
  grieving
 10. stryka över
  to cross out
 11. förstånd
  • sense
  • reason
  • understanding
 12. först  och  främst
  first of all
 13. allmänhet
  • in general
  • generally
  • as a rule
 14. framåt
  • ahead
  • along
 15. bevis
  proof
 16. en gärning
  • deed
  • action
 17. otäck
  • nasty
  • horrible
  • awful
 18. trög
  sluggish
 19. tröst
  • comfort
  • consolation
 20. en ax
  ear of corn
 21. en åker
  • arable land
  • field
 22. denna
  • detta
  • dessa
  • this
  • these
 23. igår  kväll
  yesterday evening
 24. i  förrgår
  day before yesterday
 25. förfärlig
  dreadful
 26. senast
  • last
  • latest
  • most recently
 27. en sekund
  second
 28. en hydda
  • hut
  • shack
 29. ålder
  age
 30. vänlig
  friendly
 31. ute
  out
 32. skrälla
  • to blare
  • rattle
  • crash
 33. tumla
  • to fall
  • tumble
 34. dåna
  to roar
 35. slicka
  to lick (your lips)
 36. skräckslagen
  terror-struck
 37. anstränga
  • to strain
  • tire
 38. på  sistone
  lately
 39. kika
  to peep
 40. skämt
  • joke
  • jest
 41. krok
  hook
 42. särk
  robe
 43. synpunkt
  viewpoint
 44. en refräng
  chorus
 45. nedstämd
  • downhearted
  • in the doldrums
  • depressed
 46. linka
  • to limp
  • hobble
 47. stormsteg
  leaps and bounds
 48. kunskap
  knowledge
 49. plikttrogen
  dutiful
 50. tjänsteman
  officer
 51. knäpp
  • wacky
  • barmy
  • cracked
 52. en torsk
  cod
 53. äntligen
  finally
 54. ett   ö
  island
 55. ett siden
  silk
 56. början
  beginning
 57. feg
  cowardly
 58. tomhänt
  empty handed
 59. locka
  • to entice
  • tempt
 60. en  rövare
  robber
 61. ett svek
  • treachery
  • deceit
 62. fint
  • feint
  • dodge
  • trick
 63. en köttfärs
  • hamburger
  • ground beef
 64. löna  sig
  to be worthwhile
 65. ett konserthus
  councert hall
 66. smeka
  • to caress
  • fondle
 67. blick
  • glance
  • glimpse
  • a look
 68. säkra
  to secure
 69. en rygg
  back
 70. en höft
  hip
 71. mer
  more
 72. en glädje
  joy
 73. jämväl
  • likewise
  • also
 74. sönder
  broken
 75. ett infall
  • a fancy
  • whim
  • idea
 76. tilltugg
  • snacks
  • appetizers
 77. en tvångstanke
  obsession
 78. vacklande
  • wavering
  • tottering
  • shaky
  • wobbly
 79. trångmål
  distress
 80. osvikliga
  unfaltering
 81. indicier
  evidence
 82. förbigående
  casually
 83. söla
  • to loiter
  • linger
  • dally
 84. en mångfald
  • diversity
  • plurality
  • complexity
 85. försumma
  • to neglect
  • be careless of
  • omit
 86. mållös
  speechless
 87. tillförlitliga
  reliable
 88. avyttra
  • to dispose of
  • sell
 89. förverkliga
  • to implement
  • realize
 90. en bur
  • cage
  • coop
  • crate
 91. gläfsande
  yappy
 92. endera
  either
 93. överge
  • to abandon
  • forsake
 94. förkunna
  • to proclaim
  • announce
  • declare
 95. felaktig
  • inaccurate
  • incorrect
 96. frodas
  • to flourish
  • thrive
 97. inpyrd
  reeking
 98. förhala
  to delay
 99. genskjuta
  to intercept
 100. fåntratt
  silly idiot
 101. vänskapliga
  amicable
 102. nonchalerade
  • ignored
  • neglected
 103. återspegla
  • to reflect
  • mirror
 104. skjuts
  • a ride
  • lift
 105. en styggelse
  • an abomination
  • i.e. Democrats
 106. band
  tape (video or audio)
 107. ävenledes
  • also
  • likewise
 108. gagnlös
  • useless
  • vain
 109. vilseleda
  • to mislead
  • misinform
 110. bakhåll
  ambush
 111. stämband
  vocal cord
 112. ett tum
  inch
 113. välanpassad
  well-adjusted
 114. polisonger
  sideburns
 115. människorov
  kidnapping
 116. störning
  • disturbance
  • interference
 117. tjena
  hey
 118. skrynklig
  wrinkled
 119. morot
  carrot
 120. åtagande
  • commitment
  • engagement
 121. invänta
  • to await
  • wait for
 122. i färd med
  in the process of
 123. drummel
  • lout
  • boob
 124. revansch
  comeback
 125. försvaga
  to weaken
 126. sudda
  to erase
 127. omvänt
  • vice versa
  • conversely
 128. avskräcka
  • to deter
  • discourage
 129. runtom
  • around
  • roundabout
Author
RBSverige
ID
339548
Card Set
Torsdag 3-200 b
Description
Torsdag 3-200 b
Updated