Tisdag-3-200 b

 1. otukt
  fornication
 2. minderårig
  • minor
  • juvenile
  • under-age
 3. bar gärning
  caught in the act
 4. förort
  suburb
 5. stammis
  a regular (at a bar etc)
 6. en börs
  • exchange
  • stock exchange
 7. livsmedel
  food
 8. skyddande
  protective
 9. sprängkraft
  explosive force
 10. förmoda
  • to assume
  • suppose
 11. ifall
  • if
  • in case
  • whether
 12. en sol
  sun
 13. åttio
  80
 14. varje
  • each
  • every
 15. tom
  empty
 16. bekväm
  comfortable
 17. fin
  • fine
  • nice
 18. resa  sig  upp
  • to rise
  • stand
  • get up
 19. änslig
  • anxious
  • uneasy
 20. madrass
  matress
 21. ett förrad
  • stock
  • supply
  • storeroom
 22. ljuv
  sweet
 23. en kärlek
  love
 24. en doft
  • scent
  • odor
 25. en kind
  cheek
 26. en barm
  • booooooooooooooooobies
  • breast
  • bosom
  • not crude
 27. en bjalke
  beam
 28. krossa
  to crush
 29. lyfta
  • to lift
  • to withdraw money from bank
 30. en stund
  • moment
  • while
 31. märkbar
  noticeable
 32. paff
  • Jag blev lite paff.
  • taken aback
  • I was a little taken aback.
 33. yrvaken
  drowsy
 34. strunta
  to not bother about
 35. klyfta
  • chasm
  • segment
  • slice
 36. hacka
  • to chop
  • pick
  • mince
 37. förebrå
  to reproach
 38. märka
  • to mark
  • trace
 39. pröva
  • to try
  • try out
  • test
  • examine
 40. övrig
  remaining
 41. en lista
  list
 42. outgrundlig
  unfathomable
 43. enstöring
  • recluse
  • loner
  • hermit
 44. oväntat
  unexpectedly
 45. däven
  • damp
  • moist
 46. hälsa till
  to send someone one's compliments
 47. skurken
  • villian
  • criminal
  • crook
 48. påverka
  • to influence
  • affect
 49. lägga ifrån
  • to put down
  • put away
 50. rikligt
  • abundent 
  • amply
  • fully
  • plenty
 51. på skarpen
  cracking down
 52. en rening
  • cleaning
  • purification
 53. ett giv
  a deal
 54. mäta
  to measure
 55. lösa
  • to undo
  • loosen
  • release
  • untie
 56. ovanifrån
  from above
 57. vittna
  to witness
 58. härleda
  • to derive
  • deduce
 59. presentera  för
  to introduce to
 60. ett slott
  • palace
  • castle
 61. samarbeta
  to cooperate
 62. kväv
  • stuffy
  • muggy
  • smothered
 63. dom
  • judgment
  • sentence
 64. fällts
  convicted
 65. beträffa
  to regard
 66. medverka
  • to assist
  • cooperate
  • contribute
 67. syrlig
  • acid
  • tart
  • sourish
 68. träningsoverall
  • track suit
  • sweat suit
 69. inpå
  just around
 70. vakt
  • guard
  • sentry
 71. upptäcktsfärder
  explorations
 72. ett fall
  case
 73. utifrån
  from outside
 74. vatten
  • water
  • vattnet
 75. sann
  true
 76. på vippen
  • on the verge
  • on the point of
 77. en trave
  a stack
 78. i luven
  at loggerheads
 79. munhuggas
  • to spar
  • (fight)
 80. en villfarelse
  • delusion
  • deception
 81. i maskopi
  • in cahoots
  • in collusion
 82. försynt
  • timid
  • modest
 83. försiggå
  • to take place
  • be going on
 84. intetsägande
  • bland
  • insipid
 85. farhåga
  • fear
  • apprehension
  • misgiving
 86. ett försvar
  • defense
  • justification
 87. utpräglad
  • distinctive
  • pronounced
 88. extas
  • ecstasy
  • rapture
 89. ohyfsad
  rude
 90. en boning
  • abode
  • habitation
 91. belopp
  • amount
  • sum
  • figure
 92. åtillvida
  in as much
 93. sagolik
  fabulous
 94. etui
  case  (flasketui- bottle case)
 95. en hak
  • a hook
  • latch
 96. samklang
  • unison
  • unanimity
 97. grundfärg
  • primer
  • primary color
 98. grattis
  • congrats
  • congratulations
 99. enahanda
  • identical
  • monotonous
 100. försörjning
  • providing
  • support
 101. marin
  navy
 102. ett avhopp
  defection
 103. halsbränna
  heartburn
 104. underlägsenhet
  inferiority
 105. förfäran
  dismay
 106. stingslig
  touchy
 107. maskros
  dandelion
 108. en vanära
  • disgrace
  • shame 
  • ignominy
 109. en krabat
  • a fellow
  • creature
 110. bestorma
  • to attack
  • assail
 111. sedermera
  • afterwords
  • subsequently
 112. att föra honom bakom ljuset
  • to misinform him
  • to take him for a ride
 113. filur
  silly dog
 114. en stöt
  a shock
 115. en kallelse
  a summons,

  • 2. a calling,
  • vocation
 116. ömsesidig
  mutual
 117. rörigare
  more difficult
 118. en bebyggelse
  • buildings
  • settlement
 119. på tal
  speaking of
 120. lärdom
  • moral
  • lesson
  • learning
 121. samordnare
  coordinator
 122. puffa
  to nudge
 123. ett dike
  a ditch
 124. erfarne
  experienced
 125. någonting i åtanke
  something in mind
 126. rappakaljan
  rubbish
 127. framlidne
  late (dead)
 128. fiskmås
  seagull
 129. en utmärkelse
  • a distinction
  • award
Author
RBSverige
ID
339436
Card Set
Tisdag-3-200 b
Description
Tisdag-3-200 b
Updated