sf

 1. yeniyi savunan
  rme
 2. ılımlıları savunan
  muallim naci
 3. eskiyi savunan
  hacı ibrahim efendi
 4. şiirde başarılı olanlar
  • tevfik firet 
  • cenap şahabettin
 5. romanda başarılı olanlar
  • halit ziya uşaklığıl
  • mehmet rauf
 6. eleştiride başarılı olanlar
  hüseyin cahit yalçın
 7. edebiyat ve hukuk
  • sf dergisi kapatılıyo 
  • fransız ihtilali
  • fransızca 
  • tevfik kiret
 8. rme tartışmanın devamında nerde yazıyo
  sf dergisi
 9. muallim tartışmanın devamında nerde yazoyo
  malumat
 10. sf dergi kurucusu
  ahmet ihsan tokgöz
 11. sf dergilerinin öğretici metinlerdeki rolü
  • düşünceyi halka ulaştırma
  • batılılaşma 
  • fransızca çeviriler 
  • dergilerdeki tartışmalr öğretii metinleri batılı anlamda edb girmesini sağladı1
 12. hüseyin cahit yalçın tenkit
  • menşe ve esasları 
  • kavgalarım
 13. dekadanlar
  ahmet mithat sf cileri dekadanlar makalesiyle eleştirir sf ciler eleştirileri kabul etmez hüscayalçın eleştirilerle karşı çıkar bu eleştirilerin toplandığı kitap kavgalarım
 14. kavgalarım
  hüscayalçın tenkit
 15. menşe ve esasları
  hüscayalçın tenkit
 16. şiirimiz
  tevfik fikret ali ekrem bolayırın şiirimiz makalesini sansürleyerek yayımlar. ali ekrem sansürlendiğini servet ve malumatta duyurur sonra makalesinin tamemını malumatta yayımlar,sfden ayrılır. bu makalede tevfik fikret ve cenap şehab şiirlerindeki yanlışlıjları anlatur ve edb anlayışının eksik ve bozuk yönlerini düzeltmek ister.
 17. şiirimiz (olay değil)
  ali ekrem bolayır tenkit
 18. sadece tenkit türünde yazan
  ahmet şuayp
 19. cenap şehabettin gezi
  • hac yolunda
  • suriye mektupları 
  • avrupa mektupları
 20. aj-hmet ihsan tokgöz gezi
  avrupada ne gördüm jQuery1124016592538296415182_1522103773377???
 21. avrupada ne gördüm
  ahmet ihsan tokgöz gezi
 22. hac yolunda
  cenap gezi
 23. suriye mektupları
  cenap gezi
 24. avrupa mektuplaru
  cenap gezi
 25. halit ziya anı
  • kırk yıl
  • saray ve ötesi
  • bir acı hikaye
 26. kırk yıl
  halit ziya anı
 27. saray ve ötesi
  halit ziya anı
 28. bir acı hikaye
  halit ziya anı
 29. mehmet rauf anı
  edebi hatırlar
 30. edebi hatıralar
  mehmet rauf anı
 31. hüscayalçın anı
  edebiyat anıları
 32. edebiyat anıları
  hüscayalçın anı
 33. makale yazanlar
  • hüsca yalçın
  • cenap 
  • fuat köprülü
 34. sf nazım birimi
  mısra
 35. mensur şiiri ilk örnekler
  tevfik fikret
 36. ilk mensur kitap + kitap adı
  • halit ziya 
  • mensur şiirler ve mezardan sesler
 37. mehmet rauf mensur
  siyah inciler
 38. parnasizm
  • realizmin şiire yansıması 
  • sanat için sanat 
  • betimlemeler canlı ve ayrıntılı 
  • tablo şiir resim
 39. semzolizm
  • parnasizmin somut gerçekliğine tepki 
  • semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkisi 
  • kapalı anlam faklı anlam çıkarılabilir 
  • musiki müzikalite 
  • ilk cenap 
  • başarılı haşim 
  • gerçeklerden kaçış karamsarlık
 40. batılı teknikle yazılmış ilk rıman
  mai ve siyah halit ziya
 41. önemli sf hikaye
  • halit ziya 
  • mehme rauf 
  • hüscaya
  • ahmet hikmet müftüoğlu 
  • safveti ziya
 42. önemli sf roman
  • halit ziya 
  • mehme rauf 
  • hüscaya

  safveti ziya
 43. serbest müstezad geliştiren
  tevfik fik ret
 44. serbest müstezad ne ?
  aynı şiirde aruzun birden çok kalıbının kullanılması
 45. rubabı şikeste (kırık söz)
  tevfik fikret
 46. şermin (çocuk)
  tevfik fikret
 47. sis
  tevfik fikret
 48. ferda
  tevfik fikret
 49. halukun defteri
  tevfik fikret
 50. tarihi kadim
  tevfik fikret
 51. hanı yağma
  tevfik fikret (ittihat terakkiye eleştiri)
 52. elhanı şita
  • kar yağar baharı örter vs 
  • cenP
 53. TAMAT
  • cenap 
  • şiir kitabo
 54. tiryaki szöler
  • özlü sözler
  • cenap
 55. halit ziya romanlae
  • krık hayatlar 
  • maş ve siyah 
  • ferdi ve şürekası 
  • aşkı memnu
 56. aşkımemu
  halit ziya roman
 57. kırık hayatlar
  halit ziya roman
 58. mai ve siyah
  halit ziya roman
 59. ferdi ve şürekası
  halit ziya roman
 60. halit ziya hikaye
  izmir hikayelleri
 61. mehmet rauf mensur
  siyah inciler
 62. eylül
  psikolojik mehmet rauf
 63. kara bir gün
  • hadisat adlı gazetede işgali eleştirir ist sonr amaltaya sürgünn 
  • süleyman nazif
 64. gizli figanlar
  • süleyman nazif 
  • şiirleri
 65. tasviri efkar kuran
  süleyman nazif
 66. hücayal ın sf de yayımlanan ilk öyüsü
  roneka
 67. kavgalarım
  hüscaya
 68. tevfik fikret sf den ayrılınca yerine geçen
  hüscaya
Author
esendu
ID
339115
Card Set
sf
Description
servetifünun
Updated