Reverse 35-200 A

 1. a cucumber
  en gurk,    en gurkbit
 2. a collision (car)
  en påkörning
 3. to hijack,  sever,  cut
  kapa
 4. harsh,  tough,  strident
  kärv
 5. every
  vartenda
 6. along the
  utmed
 7. road barrier
  vägbom
 8. to murmur,  gurgle,  ripple
  porla
 9. tail, bottom
  stjärt
 10. bickering
  käbblet
 11. particularly
  synnerligen
 12. to weaken, impair
  försvaga
 13. care, maintenance
  skötsel
 14. (after question) do you think?  I wonder
  månntro
 15. in due time
  i sinom tid
 16. ok
  reko
 17. to embrace,  accept
  anamma
 18. notch,  peg-hole
  pinnhål
 19. drunk out of his head,    pissed out of his head
  aspackad
 20. tenacious
  seglivade
 21. to growl,  snarl
  morra
 22. a cudgel,  club
  en påk
 23. to go down the drain
  gå i stöpet
 24. a getaway car
  flyktbil
 25. optional
  valfri
 26. shady, nefarious
  ljusskygga
 27. a ball, skein
  ett nystan
 28. quick,  crisp
  rapp
 29. character,  morals
  vandel
 30. to head off
  bege sig av
 31. sliding
  skjutbar
 32. preparation
  förberedelse
 33. windpipe
  vrångstrupen
 34. an emergence
  en framväxt
 35. pettiness
  futtighet
 36. to collapse
  braka samman
 37. to hire
  leja
 38. behaved
  skötsamma
 39. messy, muddled, confused
  rörig
 40. controlled
  styrs
 41. a rim car tire rim
  en fälg
 42. an abduction
  ett bortförande
 43. a noise
  ett oljud
 44. confession,  profession
  bekännelse
 45. calculating,  scheming
  beräknande
 46. reproach
  förebråelse
 47. lull, clam, doldrums
  stiltje
 48. defense
  svaromål
 49. to clean, sweep
  feja
 50. a question
  ett spörsmål
 51. to nominate, desigante
  utse
 52. consensus,  unity
  samförstånd
 53. unpolished
  oborstad
 54. sawdust
  sågspån
 55. flea market, second hand market, jumble sale
  loppmarknad
 56. effective
  verkningsfullt
 57. worked up
  uppriven
 58. to maintain,  keep up
  bibehålla
 59. scab
  sårskorpa
 60. to waste,  lose, forfeit
  • förspilla
  •     an er verb
 61. glossy
  glansiga
 62. gradually, step by step
  stegvis
 63. smooth
  glätta
 64. a watch face, clock face, dial
  en urtavla
 65. a disadvantage, drawback, downside
  en nackdel
 66. weakling
  krake
 67. memorable, unforgettable
  oförglömliga
 68. narrowly
  näppe
 69. connected,  linked
  knutna
 70. comparable
  jämförbara
 71. demand, claim, requirement
  krav
 72. retreat
  reträttväg
 73. bone dry
  kruttorr
 74. fertile,   fruitful
  bördig
 75. to trickle
  tråckla sig
 76. a praise
  en lovord
 77. complete,  full complement
  fulltalig
 78. unlimited
  oinskränkta
 79. unbearable,  intolerable
  odräglig
 80. to hush,  to shush
  hyssja
 81. hard of hearing
  lomhört
 82. young, tender, delicate
  späd
 83. to tug, haul
  hala
 84. to mope,  sulk
  tjura
 85. quota
  kvot
 86. tedious,  lengthy
  långrandig
 87. Holy Moly
  Milda makter
 88. to recruit, enroll, solicit
  värva
 89. to establish, state, settle
  fastslå
 90. hung over
  bakis
 91. a womb bosom lap vagina
  ett sköte
 92. fragile,   frail
  bräcklig
 93. fortunate
  lyckligt lottad
 94. prejudiced,  biased
  fördomsfull
 95. adaptable,  flexible
  följsam
 96. respectful,  reverence
  vördnadsfull
 97. cow
  kossa
 98. to flavor,  flavored
  smaksatta
 99. explanation
  förklaring
 100. tug,  jerk
  ryck
Author
RBSverige
ID
338721
Card Set
Reverse 35-200 A
Description
Reverse 35-200 A
Updated