Reverse 34-200 B

 1. an easel
  ett staffli
 2. an appearance
  ett uppträde
 3. what kind of ....
  hurudant
 4. askew, askance
  skevt
 5. to achieve, bring about, create, make
  åstadkomma
 6. absently
  tankspritt
 7. to commit, perpetrate
  föröva
 8. to whither, wilt, decay
  vissna
 9. roughness, irregularity
  ojämnhet
 10. in order
  i syfte
 11. to ferment, raise (as in yeast in a doug)
  jäsa
 12. a con man
  en bondfångare
 13. possessive
  härsklystna
 14. crowd, band, troop
  skara
 15. drab
  murriga
 16. a weasel
  en vessla
 17. mediocre, middling
  medelmåttig
 18. furtively
  förstulet
 19. significant,  pronounced
  markant
 20. to dismiss,  fire
  avskeda
 21. to slap,  spank,  flap
  daska
 22. blustering  loudmouthed
  gapig
 23. underdog,  disadvantage
  underläge
 24. alienation,  exclusion
  utanförskap
 25. graceful, elegant
  sirlig
 26. appendix, annex
  bilaga
 27. steep
  branta
 28. squiggly
  snirkliga
 29. narrow, tight, curt
  snäv
 30. smokescreen
  rökridåer
 31. all and sundry
  alla och envar
 32. a twig, sprig, spray
  en kvist
 33. hamburgers
  pannbiff
 34. to chant
  mässa
 35. smart cunning, clever
  listig
 36. to bob, bumb
  guppa
 37. to launch
  sjösätta
 38. a vapor,  fume
  en dunst
 39. competitor
  konkurrent
 40. product,  works
  alster
 41. creaky
  gnisslande
 42. digit
  siffriga
 43. a gap, crevice, vent
  en springa
 44. dire
  ödesdigra
 45. unruly, restive, stubborn
  bångstyrig
 46. a search box  (google etc)
  en sökruta
 47. thicket,  brushwood,  cover
  snår
 48. vegitation
  växtlighet
 49. spotlight
  åskådarplats
 50. to appeal to, entice
  locka
 51. permission
  tillåtelse
 52. disadvantage
  nackdel
 53. to arrange for,  ensure
  ombesörja
 54. nationally
  riksnivå
 55. sailor
  matros
 56. disoriented
  vilset
 57. curt,   snappish
  snäsig
 58. a society, community
  ett samfund
 59. a resentment, indignation
  en harm
 60. clipboard
  skrivplatta
 61. transient, passing
  övergående
 62. hibernation
  viloläge
 63. an ability,  talent,  capacity
  en förmåga
 64. hors d'oeuvre
  smårätter
 65. affable, suave, courteous
  förbindlig
 66. really great
  jättehäftig
 67. pistachio
  pistage
 68. valid, current, effective
  giltig
 69. attention!
  givakt
 70. promptly
  skyndsamt
 71. to streamline
  renodla
 72. indelible
  outplånlig
 73. to tighten
  strama upp
 74. manageable
  hanterbar
 75. that's one I owe you
  du har en upp
 76. intrusive
  påträngande
 77. spiteful,  bitter, rancorous
  hätsk
 78. an eardrum
  en trumhinna
 79. a gust
  en vindil
 80. steaming,  smoking
  rykande
 81. stitch
  stygn
 82. to cover,  coat,  surface
  belägga
 83. ominous
  ödesmättade
 84. binge eating
  hetsätningen
 85. flashy
  vräkig
 86. clever, ingenious
  fiffig
 87. to get lost,  is lost
  förkomma
 88. heinous
  jävligaste
 89. to suffer, (had to be suffered- allowed), to go through
  genomlida
 90. eventually
  på sikt
 91. to distinguish, determine, make out
  urskilja
 92. to join, turn to
  sälla sig till
 93. vocal cord
  stämband
 94. an inch
  ett tum
 95. to exploit
  utsuga
 96. hey
  tjena
 97. sideburns
  polisonger
 98. to mutilate
  stympa
 99. a model,  example
  ett föredöme
 100. awkward
  bökigt
Author
RBSverige
ID
338720
Card Set
Reverse 34-200 B
Description
Reverse 34-200 B
Updated