installationteori

 1. 1.1) Termisk komfort
  • A) Temperaturupplevelsen kan variera trots lika lufttemperatur; 
  • c) riktad operativ temperatur definieras som medelvärdet av den omgivande luftens temperatur i en viss punkt och strålningstemperaturen hos fasadytorna i en viss riktning;
 2. 1.2) Fläktar

  a) Mellan effektbehovet och varvtalet råder att linjärt samband;
  b) Verkningsgraden utgörs av (Teoretisk effekt/Effektbehov) xl00;
  c) Vid varvtalsreglering flyttas driftpunkten längs fläktkurvan;
  d) Ett fläktdiagram visar totaltrycket som funktion av luftflödet.
  • a) Mellan effektbehovet och varvtalet råder att linjärt samband; 
  • b) Verkningsgraden utgörs av (Teoretisk effekt/Effektbehov) xl00; 
  • c) Vid varvtalsreglering flyttas driftpunkten längs fläktkurvan;
  • d) Ett fläktdiagram visar totaltrycket som funktion av luftflödet.
 3. 1.3) Fläktar  • D) En eleffektiv fläkt har ett lågt SFP-tal (Specific Fan Power);
  • c) Vid varvtalsreglering flyttas driftpunkten längs fläkt kurvan;
  • d) Ett fläktdiagram visar totaltrycket som funktion av luftflödet
 4. 1.4) Effektiv ventilation
  • A) med deplacerande ventilation kan luftutbyteseffektiviteten inte anta högre värden än 50%;
  • d) OVK ar lagstadgad ventilationskontroll i Sverige
 5. 1.5) Tappvatten
  • A) Varmvattencirkulation i stammar används for att korta väntetiden på varmvatten;
  • c) Tryckförluster i fördelningsledningar räknas utgående från sannolika flöden;
 6. 1.6) Fuktig luft

  a) Daggpunkten är den temperatur där fukten i luften forångas;
  b) vid befuktning med vatten sjunker den torra termorneterns temperatur;
  c) vid renodlad värmning ändras temperaturen, men inte vatteninnehålet;
  d) entalpin kan anges med enheten kWs/kg
  • b) vid befuktning med vatten sjunker den torra termorneterns temperatur;
  • c) vid renodlad värmning ändras temperaturen, men inte vatteninnehålet;
  • d) entalpin kan anges med enheten kWs/kg
 7. 1.7) En byggnads tidskonstant
  C) beror av byggnadens massa;
 8. 1.8) Gradtimmar
  A) bestämmer effektbehovet i byggnader;
 9. 1.9) Mekanisk frånluftsventilation i en villa innebar i normalfallet
  • C) att friskluftsventiler placeras i sovrum;
  • d) att köket förses med frånluft
 10. 1.10) Rumsvärmare
  • B) Konvektorer används for att motverka kallras från fönster;
  • c) Direktverkande elradiatorer borde ur miljösynpunkt bytas ut;
  • d) En luft-luft värmepump blir ineffektiv under den kallaste vinterperioden (-20°c)
 11. 1.3) Effekten (P) for ett elvärmebatteri skall beräknas. Strömstyrkan är 10 A och spänningen 220 V (enfas) respektive 380 V (trefas).
  • C) Effekten vid enfas blir 220 W; 
  • c) effekten vid trefas blir 3800 W;
 12. 1.2) Bokstaverna V i systembeteckningen VAV star for:  • B) Varierande; 
  • c) Volym;
 13. 1.4) Stängande tryckmotstånd i ett vattenlås (bostad) är ungefar  B) 50 Pa;
 14. 1.5) Isolering av ventilationskanaler skall förhindra att
  a) frånluft värms eller kyls oavsiktligt;
  b) kondens bildas pa kanaler;
  c) ljud sprids genom kanalsystemet;
  d) brand sprids
  • a) frånluft värms eller kyls oavsiktligt; 
  • b) kondens bildas pa kanaler; 
  • c) ljud sprids genom kanalsystemet; 
  • d) brand sprids
 15. 1.6) Värmepump 
  a) En varmepump har en högtrycksdel som börjar vid kompressorn och upphör vid kondensorn;
  b) Värmefaktorn (COP) anger forhållandet mellan effekten som avges vid kondensorn och eleffekten som tillförs i kompressom;
  c) Värmefaktorn blir högre ju mindre temperaturskillnaden är mellan förångare och kondensor;
  d) För en konventionell (ute)luft-(inne)luft värmepump blir värmefaktorn låg under kalla vinterperioder.
  • a) En varmepump har en högtrycksdel som börjar vid kompressorn och upphör vid kondensorn; 
  • b) Värmefaktorn (COP) anger forhållandet mellan effekten som avges vid kondensorn och eleffekten som tillförs i kompressom; 
  • c) Värmefaktorn blir högre ju mindre temperaturskillnaden är mellan förångare och kondensor;
  • d) För en konventionell (ute)luft-(inne)luft värmepump blir värmefaktorn låg under kalla vinterperioder.
Author
anton8
ID
338601
Card Set
installationteori
Description
installation
Updated