Reverse 32-200 A

 1. narrow,  insular,  narrow-minded
  trångsynt
 2. the person concerned
  vederbörande
 3. cartoon
  tecknad
 4. second hand bookstore
  antikvariat
 5. to cuddle,  pet
  kela
 6. accusation
  beskyllning
 7. a cooling off period
  ångervecka
 8. to scrutinize
  skärskåda
 9. blur
  oskärpa
 10. unashamed
  oblyg
 11. fussy,  meticulous,  picky
  petig
 12. to anchor,  establish fully
  förankra
 13. to stop dead,  to come to a dead stop
  tvärstanna
 14. collar
  kragen
 15. relaxed,  leisurely
  avspänt
 16. scintilla,  spark of genius,  vestige
  en gnista
 17. clever,  ingenious
  sinnrik
 18. conceived,  thought-out
  uttänkt
 19. both
  ömse
 20. to hustle,  hurry,  fly
  ila
 21. recollection
  hågkomst
 22. vices,  bad habits
  olater
 23. sprinkles  (on icecream)
  strössel
 24. decent,  reasonable
  hygglig
 25. Jack-of-all-Trades
  tusenkonstnär
 26. rolling pin
  kavel
 27. lightheaded
  svimfärdig
 28. the dump
  en tipp
 29. to suppose
  ponera
 30. inevitable
  ofrånkomlig
 31. vacillation,  wavering
  vacklan
 32. to offend,  insult
  förnärma
 33. conclusion
  slutsats
 34. heirloom,  heritage
  arvegods
 35. uneasy,  uncomfortable
  illa till mods
 36. to exceed,  transcend
  överstiga
 37. charred
  kolnade
 38. graceful,  charming
  behagfull
 39. to annoy,  vex
  förtreta
 40. a badge, sticker, sign
  ett märke
 41. go ahead,  fire away,  start
  Sätt i gång
 42. scrawny,  thin
  tanig
 43. fiddle, trick, dodge
  fuffens
 44. alternately
  ömsom
 45. to ascend,  mount
  bestiga
 46. in this regard,  in this respect
  härvidlag
 47. short of
  ont om
 48. reward,  award,  prize
  belöning
 49. a saucepan,  skillet
  en kastrull
 50. to clear,  cleanse
  rentvå
 51. to appear
  infinna
 52. to edge,  border
  kanta
 53. clumsy
  valhänt
 54. inaccessible,  untouchable
  oåtkomlig
 55. stainless steel
  rostfritt
 56. full length,  at full length
  raklång
 57. durable
  slitstark
 58. sweetness,  honey
  sötma
 59. chivalry
  ridderlighet
 60. inasmuch
  i så måtto
 61. weird
  skumt
 62. hesitation,  doubt
  betänklighet
 63. anyhow,  in short
  alltnog
 64. bonds,  shares
  emission
 65. to be primary,  highest concern,  most important
  stå i främsta rummet
 66. pollen
  frömjöl
 67. to handle,  manage
  hantera
 68. a foliage
  ett lövverk
 69. a downpour,  rainstorm
  ett hällregn
 70. a precipice
  ett bråddjup
 71. deceptive,  fraudulent
  bedrägliga
 72. sister
  syrra
 73. arched,  bent,  curved
  krum
 74. dilapidated
  fallfärdig
 75. heel
  häl
 76. the creeps
  kalla kårar
 77. maple (tree)
  lönn
 78. supper
  kvällsvarden
 79. neither
  ingendera
 80. to require
  tarva
 81. addicted
  hemfallen
 82. nearly
  närapå
 83. cloth,  canvas
  duk
 84. dependence
  avhängighet
 85. pride,  arrogance
  högmod
 86. Oh deer!,  indeed,  certainly
  bevars
 87. a hanger (clothes)
  en galge
 88. hefty
  bastanta
 89. to promote,  further
  • befrämja
  • främja
 90. a jiffy
  en handvändning
 91. divine
  gudomlig
 92. to atone
  gottgöra
 93. slacker
  latmask
 94. self-defense
  nödvärn
 95. to file out (in),  march out
  tåga ut
 96. almond
  mandel
 97. to employ,  use
  begagna
 98. indignant
  harmsen
 99. to intervene
  inskrida
 100. awkward
  brydsam
Author
RBSverige
ID
338587
Card Set
Reverse 32-200 A
Description
Reverse 32-200 A
Updated