Installation

 1. Vilka faktorer påverkar människans upplevelse av inneklimatet?
  • Termiska 
  • Hygieniska
  • Ljus
  • Ljud
 2. Upplevelse av det termiska klimatet påverkas av:
  • Klädsel
  • Aktivitet

  • Luftens temperatur
  • Luftens hastighet
  • Luftens fuktinnehåll
  • Temperaturen på omgivande ytor
 3. Hur många är normalt missnöjda med termiska komforten i ett rum?
  • 20
  • %.
 4. Vad är clo-värdet?
  Visar hur väl klädsel isolerar. Naken är noll.
 5. Vid aktivitet, hur stor del av energin kan bli mekanisk aktivitet?
  25%. Resten blir värme.
 6. Vad är operativ temperatur?
  Ett försök att ta hänsyn till omgivande ytors värmestrålning och inte bara lufttemperaturen.
 7. Vad är ekvivalent temperatur?
  En justerad temperatur som tar hänsyn till lufthastigheten. Är det 0 grader ute men svinblåsigt känns det värre än 0.
 8. Vad står PMV och PPD för?
  • Predicted Mean Vote
  • Predicted Percentage of Dissatisfied
 9. Vilka myndigheter bryr sig om inneklimat?
  • Boverket
  • Arbetsmiljöverket
  • Socialstyrelsen
 10. Optimal RF inomhus?
  40-60%.
 11. Luftens medelålder i rummet vid omblandning respektive kolvströmning?
  • Omblandning: En nominell tidskonstant. 
  • Kolvströmning: En halv nominell tidskonstant.
 12. Beskriv deplacerande ventilation.
  Ren, kall luft fiser in längs golvet. Värms upp i plymer runt människor. Förorenade zoner bildas, förhoppningsvis ovanför käften och näsan.
 13. Tvåfelsprincipen för el, vilkla slags skydd rör det sig om?
  • Basskydd - t ex kåpa för att förhindra beröring. 
  • Felskydd - skydd mot elchock vid ett fel. T ex skyddsjordning.
 14. Vad är baskyla och komfortkyla?
  Komfortkyla behövs då baskylenergin överskrids. Det är exempelvis kyla i serverrum och sånt.
 15. Hur mycket effektivare är ett solskyddsglas mot ett vanligt?
  Fem gånger bättre.
Author
trummistobbe
ID
338097
Card Set
Installation
Description
lation
Updated