20c Syntéza lipidů a fosfolipidů.

 1. vyjmenuj prekurzory lipidů:
  • glycerol-3-fosfát, acyl-CoA (vázané estery mastných kyselin),
  • 2-monoacylglycerol,
  • dihydroxyacetonfosfát
 2. jednotlivé kroky syntézy lipidů:
  • z glycerol-3-fosfátu a acyl-CoA (palmitoyl-CoA) vznikne kyselina lysofosfatidová,
  • další reakce s acyl-CoA dá vzniknout kyselině fosfatidové, oddělením fosfátu vznikne diacylglycerol, další reakcí s acyl-
  • CoA vznikne triacylglycerol
  • - 2-monoacylglycerol zreaguje s acyl-CoA na diacylglycerol a pak na triacylglycerol
 3. prekurzory fosfolipidů
  • v cytosolu u membrány plazmatického retikula, prekurzory –
  • diacylglycerol,
  • glycerolfosfát,
  • fosfatidylglycerol
 4. Syntéza:fosfolipidů
  • 1,2-diacylglycerol dá vzniknout diacylglycerofosfolipidům
  • - syntéza fosfatidové kyseliny: reakce s CTP a vznik CDP-diacylglycerolu, reaguje s inositolem za vzniku fasofatidylinositolu
  • - fosfatidylglycerol (kardiolipin) vzniká reakcí CDP-diacylglycerolu s glycerol-3-fosfátem
Author
iren
ID
337850
Card Set
20c Syntéza lipidů a fosfolipidů.
Description
Prekurzory, syntéza.
Updated