17c Beta-oxidace mastných kyselin

 1. Beta-oxidace - jakým způsobem je zkracován řetězec MK?
  nejvýhodnější způsob, řetězec mastné kyseliny je postupně zkracován pokaždé o 2 atomy C
 2. vyjmenuj jednotlivé fáze beta oxidace
  • aktivace mastné kyseliny:
  • transport:
  • b-oxidace:
  • thiolýza: b-oxoacyl-CoA
 3. co se děje ve fázi aktivace MK?
  • převod na makroergický thioester, katalýza acyl-CoA-syntetázy, reakce s ATP vznik acyldenylátu, z toho se acyl přenese na CoA za vzniku thioesteru acyl-CoA a uvolnění AMP,
  • spotřeba 2 ATP,
 4. popiš transport: b-oxidace
  • probíhá v matrix mitochondrií, delší MK neprojdou membránou a
  • musí být navázány na karnitin - acyl-karnitin transportují transferázy do mitochondrie, kde je obnovena forma acyl-CoA a karnitin se vrací = karnitinový člunek
 5. co se děje během samotné b-oxidace:
  • b-oxidace: odštěpování dvojice atomů C z řetězce MK, reakce stejné jako u konečné fáze citrátového cyklu:
  • dvě dehydrogenace s vloženou hydratací – vznik dvojné vazby mezi Cα a Cb(acyl-CoA-dehydrogenáza), tvorba b-hydroxyacyl-CoA (enoyl-CoA hydratáza/krotonáza), vznik b- oxoacyl-CoA jako konečného produktu (3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenáza)
 6. Energetická bilance:
  • cyklus: vytvoří se 1 NADH, 1 FADH2 (oxidační fosforylace a vznik ATP) a 1 acetyl-CoA (jde do citrátového cyklu) – to dá 5 + 12 = 17 ATP
  • Celkový výtěžek ATP = 5(n/2 – 1) + 12(n/2) – 2
  • (n = počet C v kyselině)
 7. charakterizuj Nenasycené mastné kyseliny:
  • • dvojná vazba β-γ místo α-β: izomerie enzymem enoyl-CoA-izomeráza a přesun dvojné vazby do polohy α-β, oxidace pokračuje normálním způsobem s vynecháním první dehydrogenace
  • • konjugovaná dvojná vazba: stabilní delokalizovaný systém rání účinku hydroláz, redukce dieny reduktázou 2,4-dienoyl-CoA-reduktáza a následná izomerie enoyl-CoA-izomerázou
 8. charakterizuj Kyseliny s lichým počtem C:
  • posledním produktem je propionyl-CoA, karboxylace (propionyl-CoAkarboxyláza
  • s prostetickým biotinem), izomerace (methylmalonyl-CoA-racemáza) a přesmyk –COSCoA (methylmalonyl-CoA-mutáza, potřebuje B12)= převedení na sukcinyl-CoA, který vstupuje do citrátového cyklu
Author
iren
ID
337847
Card Set
17c Beta-oxidace mastných kyselin
Description
význam, chemismus a energetická bilance. Aktivace MK, transport – karnitinový člunek. Reakce. Mastné kyseliny s dvojnou vazbou a lichým počtem C atomů. Energetická bilance.
Updated