APS 1.1

 1. Polni graf
  • Vse točke povezane vsaka z vsako
  • Image Upload 1
 2. Stopnja vozliščca
  Je število povezav, ki so vezane na to vozlišče
 3. Predstavitev grafa: Sezam sosedov(Neusmerjen graf)
  Image Upload 2
 4. Predstavitev Grafa: Seznam sosedov usmerjen graf
  Image Upload 3
 5. Prestavitev grada: Neusmerjen Matrika sosednosti
  Image Upload 4
 6. Predstavitev grafa: Usmerjen matrika sosednosti
  Image Upload 5
 7. Predstavitev grafa neusmerjen
  Matrika razdalj
  Image Upload 6
 8. Predstavitev grafa: Usmerjen
  Matrika razdalj
  Image Upload 7
 9. Predstavitev grafa:Neusmerjen
  Incidenčna matrika
  Image Upload 8
 10. Predstavitev grafa: Usmerjen
  Incidenčna matrika
  Image Upload 9
 11. Steza(trail)
  Vsaka povezava nastopa le enkrat
 12. pot(path)
  Če se vsako vozlišče na poti ponovi samo enktrat
 13. Acikličen graf
  Je graf brez ciklov
 14. Cikel
  Zaprta pot
 15. BFS
  • Izberem vozlišče in ga shranim pod CWN.
  • Sedaj po velikosti obiščem vsa ostala vozlišča od CWN in jih dodajam zaporedno v queue(vrsto).

  Ko obiščem vsa vozlišča od CWN iz vrste vzamem naslednje vozlišče, ga nastavim na CWN  in obiščem vse ostale.

  Ponavljam, dokler ne obiščem vseh.

  Image Upload 10
 16. DFS
  Ko najdem vozlišče ga oznacim kot visited in dodam v sklad in ga prikazem.

  Od tega vozlišča ki je v skladu na vrhu najdem ustreznega naslednjega in postopek ponovim.

  Ko od vozlišča vrhu sklada ni več nobenega vozlišča za obiskat ga popam iz sklada.

  • To ponavljam toliko casa dokler sklad ni prazen.
  • Image Upload 11
Author
wolf
ID
337629
Card Set
APS 1.1
Description
ff
Updated