מחזור התא

 1. Wee1
  • מזרחן 2 ח"א באתר הפעיל- בגג של קומפלקס
  • Cdk-cyclin
  • וגורם לא להיות מעוכב
  • Image Upload 1
 2. CAK-cdk activation kinas
  • מזרחן את תריאונין בלולאה באתר הפעיל של חלבון
  • cdk

  Image Upload 2
 3. Cdc25
  • מבצע דה פוסורילציה לקומפלקס
  • Cdk-cyclin
  • ומחזיר את הקופמלקס לפעולה
  • Image Upload 3
 4. CKI-cdk inhibitor
  • cdk-cyclin נקשר לקומפלקס
  • וגורם לאינאקטיבציה שלו
  • למיניהם P אלו חלבוני
  •  SFC פוספורילציה שלו מסמנת אותם ביוביקוינציה ע"י 
  • Image Upload 4
 5. APC/C
  • M מבצע יוביקויינציה על חלבוני בקרה כדי להשלים שלב 
  • securen & m-cyclin
  • משנה את תת היחידות הקטליטיות שלו לאורך מחזור התא
 6. cdc20
  • ACP/C תת יחידה פעילה של
  • מקדמת מעבר ממטאפאזה לאנאפאזה
  • Image Upload 5
 7. cdh1
  • APC\C תת יחידה פעילה של
  • G1-מקדמים מעבר לאנאפאזה ל
 8. SCF
  • גם בעלי פעילות של יוביקויטין ליגאז
  • G1 מבצעים יוביקוינציה על חלבונים בשלב
  • דרוש זירחון על חלבוני המטרה על מנת לזהות אותם
 9. origin recognition complex-orc
  • ori נקשר לאיזור 
  • לאורך מחזור התא
  • קשור אליו cdc6 חלבון
  •  מזרחן אותו בתחילת שלב השכפול s-cdk 
  • וכתוצאה מזה הוא אינו פעיל
  • Image Upload 6
 10. cdc6
  • מטעין את ההליקאז על הדנא
  • ORC נקשר לחלבון
  • ואינו פעיל cdk-s מזורחן ע"י
  • Image Upload 7
 11. cdt1
  • מטעין את ההליקאז על הדנא ונקשר אליו
  • geminin מעוכב על ידי חלבון
  • Image Upload 8
 12. pre-replication complex-pre PC
  • יחידות 2 של הליקס
  • ORC
  • Image Upload 9
 13. DDK
  • מזרחן את ההליקאז וכך משפעל אותו
  • Image Upload 10
 14. cohesin
  • זהו חלבון אשר יוצר מבנה דמוי טבעת שעוטפת את הכרומטידות האחיות
  • נמצא לאורך כל הכרומוטידות ומדביק אותן אחת לשניה
  • Image Upload 11
 15. chondensin
  • בעל 5 תתי יחידות
  • מבנה דמוי טבעת
  • כדי לקדם דחיסה ATP משתמש ב
  • ודוחס אותם ביחד DNA הוא יוצר לולאות של
  • m-cdk מופעל ע"י
  • Image Upload 12
 16. interpolar-microtubulse
  • הם מתקשרים עם הקצה החיובי של מיקרוטובולי מהקוטב המנוגד ונקבל קישור אנטי פרללי באמצע סיב הכישור
  • Image Upload 13
 17. astral microtubulse
  • אלו פילמנטים שמתארכים החוצה מהקוטב לכיוון פנים התא ולכיוון הממברנה ועוזרים למקם את הצנטרוזום ומישור החלוקה
  • Image Upload 14
 18. kinetochre microtubulse
  הם נקשרים לכרומטידות אחיות דרך הקינטוכור הממוקם על הצנטרומר של כל כרומטידה אחות
 19. קינזין 5
  • מושך את הפילמנטים בצורה מקבילה אחד לשני ובכך מרחקים את הקטבים
  • Image Upload 15
 20. קינזין 14
  • מושך את הפילמנטים בצורה מקבילה אחד לשני ובכך מריחק את הקטבים
  • היחיד בקינזין שנע מכיוון פלוס למינוס!!!!!
  • Image Upload 16
 21. קינזין 4
  • chromokinesin נקרא גם
  • נקשר לכרמוזום למניע אותו לכישורImage Upload 17
 22. קינזין 10
  • chromokinesin נקרא גם
  • נקשר לכרומוזום לנמיע אותו למרכז הכישורImage Upload 18
 23. דינאין
  • מארגן את מיקום הקוטב 
  • הם קושרים קצהצ פלוס של אסרטל מיקוטובולי לסיב אקטין ולקורטקס 
  • Image Upload 19
 24. aurora-B
  • פרוטאין קינאז
  • קשור לליבת הקינטוכור חש במתח
  • מתח נמוך- מעוכב
  • מתח גבוהה הוא מזרחן את המיקרוטובולי ואת
  • ndc80
  • וגורם לעיכובם
  • Image Upload 20
Author
noay
ID
337534
Card Set
מחזור התא
Description
שאלות בנוגע לבקרות במחזור התא
Updated