11c Glukoneogeneze.

 1. co je Glukoneogeneze?
  • reakce, kdy v játrech a částečně v ledvinách vznikají molekuly glukózy,
  • některé reakce jsou přesně opačné těm při glykolýze
 2. Glukoneogeneze-Prekurzory:
  • laktát a pyruvát z glykolýzy,
  • meziprodukty citrátového cyklu,
  • aminokyseliny (kromě Leu a Lys),
  • u rostlin také Acetyl-CoA, glycerol
 3. Rozdíly oproti glykolýze:
  • vznik fosfoenolpyruvátu: laktát se mění na pyruvát za katalýzy laktátdehydrogenázy, pyruvát se mění na meziprodukt oxalacetát (pyruvátkarboxyláza), ten se katalýzou PEPCK mění na fosfoenolpyruvát
  • vznik fruktóza-1-fosfátu: převod z fruktóza-1,6-bifosfátu je katalyzován fruktózabisfosfatázou (na rozdíl od fosfofruktokinázou u glykolýzy)
  • vznik glukózy: přeměnu z glukóza-6-fosfátu katalyzuje glukóza-6-fosfatáza (na rozdíl od hexokinázy)
 4. Syntéza glukózy stojí kolik ATP.
  4
 5. charakterizuj Glyoxylátový cyklus
  • reakce, kdy vzniká z acetyl-CoA sukcinit a
  • glyoxylát, který slouží ke tvorbě oxalacetátu, u rostlin, katalýza enzymy v mitochondriích a glyoxyzomech
  • - podoba s citrátovým cyklem, ale acetyl-CoA neoxiduje na CO2, ale slouží k syntéze 4C sukcinitu - reakce stejné jako u citrátového cyklu, až po isocitrát, ten se rozdělí na glyoxylát a sukcinát (produkt), katalýza: isocitrátlyáza
  • - glyoxylát reaguje s acetyl-CoA a vodou za vzniku malátu a CoA-HS, další reakce vzniku oxalacetátu je stejná jako v citrátovém cyklu
Author
iren
ID
337456
Card Set
11c Glukoneogeneze.
Description
Význam. Rozdíl mezi glykolýzou a glukoneogenezí. Prekurzory. Glyoxalátový cyklus.
Updated