10c Pentózový cyklus - význam, chemismus a energetická bilance

 1. co je Pentózový cyklus?
  • úplná oxidace hexózy na CO2 bez citrátového cyklu a dýchacího řetězce,
  • doplňkový reakční
  • mechanismus,
  • v játrech se tak zpracuje 30% glukózy
 2. Pentózový cyklus - význam
  • E z molekul sacharidů je převáděna na redukční sílu – energií bohaté redukční činidlo NADPH (donor vodíku a elektronů pro biosyntézy);
  • zdroj ribózafosfátu pro syntézy nukleových kyselin
 3. Pentózový cyklus - kolik má fází a které to jsou?
  • Oxidační fáze
  • Regenerační fáze
 4. Oxidační fáze
  • odbourání 1 atomu C na CO2 za vzniku pentózy a 2 NADPH, dvě postupně dehydrogenace a následná dekarboxylace,
  • katalýza: glukóza-6-fosfátdehydrogenáza a 6-fosfoglukonátdehydrogenáza,
  • asi 75% ribulóza-5- fosfátu převedeno na ribóza-5-fosfát (ketolizomeráza, pak použití k tvorbě nukelotidů), zbytek přeměněn na xylulóza-5-fosfát (katalýza: epimeráza)
 5. Regenerační fáze
  • nevyužité fosforečné estery pentóz převedeny zpět na hexózy (glukóza-6-fosfát), přenosy C2 a C3 zbytků a skládání dohromady,
  • katalýza: transferázy, transaldolázy a transketolázy
  • 1 molekula se plně oxiduje na CO2, dalších 5 se regeneruje
 6. Energetická bilance:
  • 6 glukoza-6-fosfát + 12NADP+ + 6H2O
  • → 5 glukoza-6--fosfát + 6CO2 + 12NADPH+H+ + Pi
  • 1 hexóza znamená zisk: 12 NADPH (odpovídá 36 ATP)
Author
iren
ID
337455
Card Set
10c Pentózový cyklus - význam, chemismus a energetická bilance
Description
Význam. Oxidační fáze, regenerační fáze. Energetická bilance
Updated