08c Anaerobní glykolýza – mléčné kvašení - význam, chemismus a energetická bilance

 1. Mléčné kvašení - za jakých podmínek?
  v buňkách živočišných svalů při velké spotřebě ATP a kyslíku, dojde kyslík a tak je štěpení v anaerobních podmínkách
 2. Význam mléčného kvašení
  100x rychlejší získání ATP než aerobní glykolýzou (i když je zisk menší) = rychlá energie
 3. co se děje při mléčném kvašení? Reakce:
  • z glukózy je při glykolýze vytvořen pyruvát a z něj v anaerobních podmínkách laktát
  • Glykolýza je shodná až po tvorbu pyruvátu (viz otázka 6)
 4. princip Anaerobní glykolýzy
  NADH redukuje pyruvát na laktát, přenos hydridového iontu z C4 NADH na C2 pyruvátu, katalýza: laktátdehydrogenáza
 5. Energetická bilance:
  • glukóza + 2ADP + 2Pi  2 laktát- + 2ATP + 2H+
  • glykolýza: 1 ATP a 1 NADH
  • mléčné kvašení: spotřeba 1 NADH
  • Celkově zisk 1 ATP na triózu, tedy 2 ATP na glukózu
 6. Coriho cyklus
  • propojení anaerobní glykolýzy ve svalech s glukoneogenezí v játrech,
  • laktát krví dopraven do jater, tam zpětně oxidován na pyruvát a zpětně převáděn na glukózu, ta je krví dopravena opět do svalů
 7. Pasterův efekt
  kvasinky spotřebovávají mnohem více glukózy při anaerobních podmínkách než při aerobních podmínkách, protože se jí více plýtvá, tzn. z jedné glukózy jsou vytvořeny jen 2 ATP v porovnání se 36 při aerobní glykolýze, musí být tedy spotřebováno více glukózy
Author
iren
ID
337453
Card Set
08c Anaerobní glykolýza – mléčné kvašení - význam, chemismus a energetická bilance
Description
Glukosa – pyruvát – laktát. Reakce. Energetická bilance. Význam. Coriho cyklus. Pasterův efekt.
Updated