07c Pyruvátdehydrogenázová reakce – chemismus

 1. co je Pyruvátdehydrogenázová reakce?
  rozklad pyruvátu na acetyl-CoA a CO2, redoxní reakce (oxidativní dekarboxylace, reakce je ireverzibilní, matrix mitochondrií
 2. význam:
  spojuje pyruvát (finální produkt glykolýzy) s acetyl-CoA, který může vstoupit do Krebsova cyklu nebo jiných metabolických drah
 3. Reakční mechanismus:
  • pyruvát + CoA + NAD+ acetyl-CoA + NADH + H+ + CO2
  • • vazba pyruvátu na thiamindifosfát v enzymu E1 a dekarboxylace
  • • meziprodukt předán enzymu E2 a oxidace hydroskupiny na oxoskupinu, současně redukce lipoátu na dihydrolipoát a vyvázání thiamindifosfátu
  • • acetyl přenesen z dihydrolipoátu na CoA za vzniku acetyl-CoA
  • • regenerace enzymu: deoxidace dihydrolipoátu na lipoát za současné redukce disulfidického můstku
  • • přenos elektronů na FAD za vzniku FADH2 a z něj na NAD+ za vzniku NADH
Author
iren
ID
337452
Card Set
07c Pyruvátdehydrogenázová reakce – chemismus
Description
Reakční mechanismus. Význam.
Updated