05c Cyklus trikarboxylových sloučenin – význam, chemismus a energetická bilance.

 1. charakterizuj Cyklus trikarboxylových sloučenin
  (Krebsův, citrátový cyklus) = společná metabolická dráha při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů, centrum veškerého metabolismu
 2. Význam krebsova cyklu
  dekarboxylací a oxidací 6C kyseliny citrónové uvolňuje redukční ekvivalenty pro oxidativní fosforylaci k syntéze ATP
 3. krebsův cyklus má amfibolický charakter - co to znamená?
  odbourávání živin (katabolický) a syntéza prekurzorů (anabolický význam)
 4. vyjmenuj reakce krebsova cyklu
  • kondenzační reakce: Acetyl-CoA + oxalacetát + H2O → citrát + CoA-SH,
  • katalýza: citrátsyntáza
  • vznik sekundárního alkoholu (dehydratace a hydratace): citrát ⇋ cis-akonitát + H2O ⇋ izocitrát, 
  • katalýza- akonitáza
  • dehydrogenace a následná dekarboxylace: izocitrát + NAD+ ⇋ 2-oxalosukcinát ⇋ NADH+H+ + CO2 + α-ketoglutarát (2-oxoglutarát),
  • katalýza- izocitrátdehydrogenáza
  • dekarboxylace: α-ketoglutarát + NAD+ + CoA-SH ⇋ sukcinyl-CoA + CO2 + NADH+H+,
  • katalýza: α- ketoglutarátdehydrogenáza
  • přeměna na sukcinit: sukcinyl-CoA + Pi + GDP + H2O ⇋ sukcinát + GTP + CoA,
  • katalýza: sukcinyl- CoA-syntetáza
  • oxidace vazby na dvojnou: sukcinát + FAD ⇋ fumarát + FADH2,
  • katalýza- sukcinátdehydrogenáza
  • hydratace dvojné vazby: fumarát + H2O ⇋ S-malát,
  • katalýza: fumaráza
  • oxidace sekundární hydroxyskupiny na ketoskupinu: S-malát + NAD+ ⇋ oxalacetát + NADH + H+,
  • katalýza: malátdehydrogenáza

  • Image Upload 1
 5. Energetická bilance:
  • Acetyl-CoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + Pi + 3 H2O → 3 NADH + 3 H+ + FADH2 + GTP + CoA + 2 CO2
  • 3 NADH = 9 ATP
  • 1 FADH2 = 2 ATP
  • 1 GATP = 1 ATP
  • celkem 12 ATP na 1 Acetyl-CoA
Author
iren
ID
337450
Card Set
05c Cyklus trikarboxylových sloučenin – význam, chemismus a energetická bilance.
Description
Význam – katabolický, anabolický. Reakce. Energetická bilance.
Updated