kozni adnexa

 1. kožní adnexa jsou epidermálního původu. Jak je dělíme?
  • zrohovatělé deriváty: chlupy + nehty
  • kožní žlázy
 2. jaká je fce zrohovatělých derivátů?
  zdokonalovat a zvyšovat ochranný význam kůže
 3. kožní chlupy jsou zrohovatělá vlákna, která jsou roztroušena v různé hustotě a velikosti téměř po celém povrchu těla. chybí pouze...
  na dlaních, chodidlech, palmární a plantární straně prstů. na přechodné zóně rtů, glans penis, glans clitoridis, praeputium penis, labia minora a na vnitřní ploše labia majora pudendi
 4. vyjmenuj zákl.části chlupu:
  • RADIX PILI uložený v kůži + SCAPUS PILI volný vlasový kmen
  • ke každému chlupu je připojena GLAND.SEBAECEA + drobný M.ARRECTOR PILI
 5. popiš radix pili
  • kořen je vsazen šikmo do kůže a na svém bazálním konci se rozšiřuje ve vlasovou cibulku - BULBUS PILI
  • kořen vlasu je vsazen do trubicovitého vlasového váčku - FOLLICULUS PILI
  • vnitřní vrstva váčku je epitelová, zevní vazivová
  • na slepém konci váčku se do cibulky vyklenuje vazivová PAPILLA PILI, kt.je bohatě prokrvena (vyživuje bulbus)
  • bulbus je tvořen živými epidermálními buňkami, kt.se neustále dlí a vlas tímto způsobem dorůstá

  Image Upload 1
 6. za 24hodin naroste vlas o...
  0,2-0,3mm
 7. popiš scapus pili
  • postupně se ztenčuje a končí hrotnatě
  • tvořen zrohovatělými epidermálními buňkami
 8. na průřezu chlupem lze rozlišit tři vrstvy, které?
  • SUBSTANTIA MEDULLARIS - dřeň uvnitř vlasu
  • SUBSTANTIA CORTICALIS - korová vrstva obalující dřeň
  • CUTICULA PILI - tenká, na povrchu

  Image Upload 2
 9. charakterizuj počet, tloušťku,hustotu, déllku vlasů
  • délka: od pár mm-po 150cm
  • tloušťka: 5-170mikrometrů
  • počet: cca 100.000, z toho asi 80.000 v kůži klenby (kštice)
  • hustota: 180-300 na 1cm 
  • na ostatních částech těla je hustota podstatně menší
 10. popiš tvar vlasů
  • vliv etnicity
  • evropa: více či méně zvlněné - CAPILLI KYMOTRICHII
  • asie: rovné - ULOTRICHI
  • afrika: kudrnaté - LISSOTRICHI
 11. POPIŠ BARVU VLASŮ
  • podmíněna množstvím melaninu, kt.je uložen v chlupu difuzně nebo v podobě velkých zrnek v korové vrstvě
  • tmavé vlasy - zrnitý pigment
  • zrzci - méně pigmentu a difuzně rozptýlen
  • světlé vlasy - málo pigmentu
  • šedivění=úbytek pigmentu, vznik vzduchových bublinek
  • fyziologické tmavnutí vlasů
 12. popiš m.arrector pili
  • štíhlý snopec hladkých svalových buněk, kt.se jedním koncem připojuje na vlas.váček pod mazovou žlázou, druhým koncem končí ve škáře pod epidermis
  • svou kontrakcí vyvolá vzpřímení chlupu
  • pův.fce byla termoregulační - zvětší izolační vzduchová vrstva srsti x husí kůže
  • kontrakcí svalu se také vyprazdňuje obsah mazové žlázy
 13. ochlupení povrchu kůže podléhá během života stálým změnám. Rozlišujeme ochlupení:
  primární, sekundární, terciární
 14. popiš primární ochlupení - kdy+typy
  • od 2.poloviny fetálního období v podobě jemného chmýří - FETÁLNÍ LANUGO, nejdříve na čele, pozdějí na povrch celého těla (s výjimkami:)
  • lanugo je uspořádáno do určitých směrů a tvoří vlasové proudy FLUMINA PILORUM n. víry VORTICES PILORUM
  • PŘED NAROZENÍM VYPADÁVÁ
 15. popiš sekundární ochlupení
  • přítomno u novorozence
  • chlupy dvojího druhu:
  • silné: vlasy CAPILLI + obočí SUPERCILIA + řasy CILIA
  • jemné: drobné chloupky po celém těle (=dětské lanugo)
 16. popiš terciární ochlupení
  • začíná se tvořit v pubertě pod vlivem pohl.hormonů
  • v axilách se objevují silné chlupy HIRCI
  • na mons pubis narůstají PUBES
  • u žen se udržuje dětský typ ochlupení s výj míst,kde se vyvinuly hirci a pubes
  • po 20.roce se vývoj terciálního ochlupení dokončuje

  • dětské lanugo se na někt.místech částech těla mění v hrubší a delší (hrudník, břicho, záda, extensorová strana proximálních končetin, DK); tento proces je výraznější u mužů
  • v tomto období se objevují silné chlupy ve vestibulum nasi - VIBRISSAE a v zevním zvukovodu - TRAGI
 17. POPIŠ OCHLUPENÍ NA MONS PUBIS U ŽEN/MUŽŮ
  • u mužů je ochlupení na mons pubis směrem kraniálním nepřesně ohraničeno a vybíhá trojúhelnikovitě směrem k pupku nebo plynule přechází do silnějšího ochlupení na přední straně trupu
  • u žen jsou pubes omezeny na mons pubis, jejich horní hranice je rovná
 18. které chlupy řadíme k ochranným?
  vibrissae, tragi, cilia, supercilia
 19. nehet je zrohovatělá ploténka kryjící a chránicí dorz.strnu dist.článku prstů ruky a nohy. skládá se z:
  • nehtové ploténky - CORPUS UNGUIS (nehet v uzším slova smyslu)
  • nehtového lůžka - LECTULUS UNGUIS
  • neht.rýhy - SULCUS LECTULI UNGUIS
  • neht.valu - VALLUM UNGUIS

  Image Upload 3

  Image Upload 4
 20. popiš tvar corpus unguis
  • cca obdélnikovitý tvar, konvexně vyklenutá dorsálním směrem
  • je lehce konvexní také podélně
 21. na corpus unguis rozlišujeme:
  • menší proximálně ležící část RADIX UNGUIS
  • a větší distální oddíl CORPUS UNGUIS
  • Image Upload 5
 22. co je stratum corneum unguis?
  oploštělé zrohovatělé buňky, kt.na sebe těsně přiléhají a tvoří nehtovou ploténku
 23. jaké okraje popisujeme na corpus unguis?
  • MARGO OCCULTUS-proximální oddíl
  • MARGINES LATERALES - boční okraje vsazené do sulcus unguis
  • MARGO LIBER

  Image Upload 6
 24. MARGO OCCULTUS + MARGINES LATERALES jsou vsazeny do sulcus unguis a jsou překryty...
  kožním nehtovým valem - VALLUM UNGUIS
 25. na povrch nehtové ploténky vybíhá z vallum unguis úzký proužek zrohovatělé epidermis -
  • eponychium
  • Image Upload 7
 26. na dorsální ploše nehtové ploténky je patrné podélné rýhování, které se s přibývajícím věkem...
  zvýrazňuje
 27. co je to lunula?
  • bíle zbarvený srpkovitý útvar v prox.části dorsální plochy nehtu
  • podmíněn velkým množstvím vzduchových bublinek mezi zrohovatělými buňkami
 28. co je lectulus unguis?
  =lůžko, naléhá na ni hluboká strana nehtové ploténky
 29. co je matrix unguis?
  dělící se epi buňky, ze kterých nehet dorůstá

  Image Upload 8
 30. co je hyponychium?
  • distální pokračování matrix unguis
  • je tvořeno epi buňkami, které se nepodílejí na růstu nehtu = sterilní matrix
  • rostoucí nehet se po této části pohybuje distálním směrem
  • při dist.okraji ploténky přechází hyponychium plynule do pokožky prstového bříška
 31. co jsou cristae lectuli unguis?
  • =podélně orientované koriální lišty, které podmiňují podélné rýhy na dorsální straně nehtové ploténky
  • pod epidermálním lůžkem
 32. nehet se vyznačuje velmi dobrými regeneračními vlastnostmi. Není-li při ztrátě nehtu zničena jeo zárodečná vrstva (matrix unguis), vyrůstá nový nehet během...
  150-300dní
Author
iren
ID
337218
Card Set
kozni adnexa
Description
...
Updated