diencephalon - vnitrni struktura

 1. thalamus je šedá hmota, která má podobu párového vejčitého útvaru, uloženého uvnitř mozk.hemisfér. Thalamus je tvořen velkým množstvím jaderných skupin a přes tato jádra procházjí...
  • veškeré aferentní dráhy do kůry
  • th obsahuje rovněž neurony zapojené do zpracování informací souvisejících s vyšší nerv.činností
 2. charakterizuj jádra thalamu
  • z topografického hlediska je Th rozdělen ploténkou bílé hmoty na:
  • přední skupinu jader - slouží LS
  • zadní skupinu - asociační+integrační jádra
  • paraventrikulární jádra - při stěně III.komory
  • intralaminární jádra - rozptýlená v bílé hmotě
  • mediální jad.skupina - s převážně asoociačními jádry

  Image Upload 1


  Image Upload 2
 3. charakterizuj laterální jádra thalamu
  • dále se dělí na dorzolaterální (asociační) + ventrolaterální (specifická)
  • na specifických jádrech se přepojuje lemniscus medialis, trigeminalis a VS dráhy
 4. z které části neurální trubice vzniká hypothalamus?
  z VM části bazální ploténky
 5. jaká je fce hypothalamu
  • výrazný vliv na homeostázu
  • řídí činnost vnitřních orgánů prostř. sympatiku + parasymp.
  • pomocí hypotalamo-hypofyzárního systému koordinuje nerv. a hormonální řízení organismu
  • napojením na LS - vliv na emoční stavy
 6. velké množství jader v hypothalamu lze průběhem jaké struktury rozdělit na lat.+med.skupinu?
  fornixu

  Image Upload 3
 7. velké množství jader v hypothalamu lze průběhem fornixu rozdělit na ...
  lat.+med.skupinu
 8. popiš dělení a fci med.jader hypothalamu
  • dělí se na:
  • přední jadernou skupinu nadřazenou parasympatiku (anabolickým fcím)
  • střední jádra řídící sympatikus (katabolické fce)
  • jádra zadní napojená na LS (corpora mamillaria)
 9. která jádra hypothalamu se vyznačují neurosekcí a mají tak výrazný vliv na činnost hypofýzy?
  • z přední skupiny: ncl.supraopticus + paraventricularis
  • z prostřední sk: ncll.tuberales + infundibulares

  • Image Upload 4
 10. hypophysis cerebri je součástí hypothalamu. skládá se ze dvou laloků:
  • lobus anterior - adenohypofýza
  • lobus posterior - neurohypofýza
  • Image Upload 5
 11. adenohypofýza je endokrinní žláza produkující...
  • řadu hormonů řídící ostatní žlázy s vnitřní sekrecí
  • adrenokortikotropní, gonadotropní, thyreotropní, somatotropní, melanostimulační
 12. uvolňování hormonů adenohypofýzy do KO je ovlivňováno jakými strukturami?
  tuberálními jádry hypothalamu: ncll tuberales + infundibulares
 13. co to jsou regulační hormony?
  • uvolňovány tuberálními jádry hypothalamu: ncll tuberales + infundibulares
  • =statiny a liberiny: releasing + inhibiting factors
  • dostávájí se krví k žlázovým buňkám prostř. hypothalamo-hypofyzárního systému
 14. topografie + fce hypothalamo-hypofyzárního systému
  • Image Upload 6
  • regulační hormony se dostávají axonálním prouděním do stopky hypofýzy
  • odtud jsou vstřebávány do primární kapilární sítě, kterou vytvořila a.hypophysea sup
  • z primární kapilární síte se konstituuje portální žíla, která se záhy rozpadá mezi žlázovými buňkami adenohypofýzy na sekundární kapilární síť
  • vlastní hormony jsou pak odváděny cestou v.hypophysea ant. do sinus cavernosus
 15. fce neurohypofýzy
  shromažďuje hormony které se zde dostávají axonálním prouděním (tr.hypothalamo-hypophysialis), např. oxytocin či antidiuretický hormon
 16. kde se tvoří oxytocin a antidiueretický hormon?
  v jádrech hypoTh: ncl.supraopticus + paraventricularis
 17. epitahalamus je zadní část mezimozku kterou představují:
  trigonum habenularum, comissura habunularum + corpus pineale
 18. charakterizuj jádra epithalamu
  • pod povrchem trigonum habenularum se nacházejí stejnojm.jádra, k nimž přicházejí inf z LS
  • jejich neurity tvoří tractus habenulo-interpeduncularis, kt.končí v mesencephalu na ncl. interpeduncularis. z tohoto jádra se prostř. FR dostávají vzruchy na nuclei parasympathici hlavových nervů + ncl.intermediolateralis, jejichž prostř.je zajišťována VM odpověď ne emoční stavy (např.zčervenání)
  • Image Upload 7
 19. metathalamus je část mezimozku která vystupuje ve dva hrbolky...
  corpus geniculatum mediale+laterale
 20. charakterizuj jádra metathalamu
  • hrbolky metathalamu jsou podmíněny stejnojm.jádry ncl corporis geniculati medialis + lateralis - slouží sluchové a zrakové dráze
  • fčně jsou řazena na úroveň specifických jader thalamu
 21. co a kde je subthalamus?
  = šedá hmota mezimozku uložená ventrálně od thalamu, která vytváří čočkovitý útvar - ncl subthalamicus (Luysii) a malý šedý proužek zona incerta.

  Image Upload 8
 22. jaká je fce subthalamu?
  • ncl subthalamicus je napojeno zejm. na BG a řadí se ke zpracovacím motorickým okruhům
  • podobnou fci má pravděpodobně i zona incerta
  • Image Upload 9
Author
iren
ID
337175
Card Set
diencephalon - vnitrni struktura
Description
...
Updated