06c Aerobní glykolýza

 1. glykolýza - definice
  • =metabolická dráha, již se degraduje glukosa, probíhá v buňkách mikroorganismů, živočichů i rostlin
  • u eukaryot je umístěna v cytosolu
  • nejdůl.metabolická dráha, kt.organismy získávají E
  • glukosa se mění na pyruvát, z něhož následují tři možná pokračování
  • Význam: uvolnění energie z molekul sacharidů
 2. poté co se glukóza změní na pyruvát, jaké je nejčastější následný typ reakce?
  Aerobní glykolýza = hlavní cesta odbourávání sacharidů, až 80% přijímaných sacharidů se takto zpracuje
 3. jaké látky reagují při aerobní glykolýze?
  • glukóza přeměněna při glykolýze na pyruvát a ten následně při aerobním štěpení na acetyl-CoA
  • Průběh společný všem glykolýzám: glukóza + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi → 2 pyruvát + 2ATP + 2NADH+H+ + 2H2O
 4. kolik enzymů se uplatňuje v glykolytické metabolické dráze?
  10
 5. Energetická bilance glykolýzy:
  • glykolýzou se z 1mol glukózy získají 2mol ATP
  • (1. fáze spotřeba 2 ATP, 2. fáze syntéza 4 ATP)
  • 18 ATP (včetně citrátového cyklu) na triózu
  • Celkový zisk na molekulu glukózy
  • včetně citrátového cyklu (12 ATP) je 36 ATP
 6. zdrojem glokozy v organismu jsou nejčastěji...
  polysacharidy
 7. vyjmenuj jednotlivé kroky citrátového cyklu a jajich katylýzy
  • 1, kondenzační reakce- citrátsyntáza
  • 2, vznik sekundárního alkoholu - akonitáza 
  • 3, dekarboxylace-α-
  • ketoglutarátdehydrogenáza
  • 4, přeměna na sukcinit- sukcinyl- CoA-syntetáza
  • 5. oxidace vazby na dvojnou- sukcinátdehydrogenáza
  • 6, hydratace dvojné vazby-fumaráza
  • 7, oxidace sekundární hydroxyskupiny na ketoskupinu-malátdehydrogenáza
 8. co je hexosa?
  • glukoza vznikla stepenim sacharidu v krebsove cyklu
  • s využitím 2molekul ATP postupně fosforyluje za vzniku fruktosa-1,6-bifosfatu
 9. Image Upload 1
  • ...
  • vzorec glukosy
 10. Image Upload 2
  • ...
  • vzorec pyruvatu
Author
iren
ID
337071
Card Set
06c Aerobní glykolýza
Description
význam, chemismus a energetická bilance. Glukosa – pyruvát – acetyl CoA. Reakce.
Updated