04c Respirační řetězec a oxidační fosforylace – význam a chemismus

 1. Respirační řetězec a oxidační fosforylace - jejich význam?
  • Význam: většina heterotrofních organismů takto získává asi 90% energie,
  • energie potřebná ke tvorbě ATP je získána oxidací NADH (3 ATP) a FADH2 (2 ATP)
 2. kde probíhá oxidační fosforylace?
  mitochondrie – lipidová dvojvrstva vnitřní membrány
 3. popiš Složení respiračního řetězce
  • komplex I – elektrony přeneseny z NADH, katalýza oxidace NADH pomocí koenzymu 1 (CoQ)
  • komplex II – katalýza oxidace FADH2 pomocí CoQ, neuvolní se však dost energie pro syntézu ATP, slouží jen k dodání elektronů do řetězce
  • komplex III – katalýza oxidace redukovaného CoQ pomocí cytochromu C (cytC)
  • komplex IV – katalýza oxidace redukovaného cytC molekulovým kyslíkem (konečný akceptor elektronů)
 4. schéma respirace
  Image Upload 1
 5. Chemiosmotická teorie - její autor?
  Mitchell 1961
 6. Chemiosmotická teorie - definice
  teorie o spřažení dýchacího řetězce a oxidační fosforylacepři toku elektronů systémem oxidoreduktáz je z mitochondriálního matrix do mezimembránového prostoru přepumpováno v komplexech I, II a IV určité množství protonů a vzniká gradient pH (alkalizace vnitřku mitochondrie), protony jsou protonmotivní silou vtahovány zpět (pH gradient a membránový potenciál)
 7. elektrochemický gradient pohání syntézu ATP v transmembránovém proteinu ATPáze, rychlost tvorby závisí na čem?
  • na poměru ATP/ADP:
  • nadbytek ADP znamená větší transport elektronů na kyslík a větší spotřebu kyslíku, při dostatku ATP běží dýchací řetězec naprázdno a uvolňuje se teplo k termoregulaci
 8. Oxidační fosforylace - definice
  = při reoxidaci NADH a FADH2 během transportu elektronů dochází k uvolňování energie a jejímu uskladnění v ATP
 9. 1 ATP se syntetizuje při průchodu elektronového páru každým z  kterých komplexů?
  I, III a IV
Author
iren
ID
337068
Card Set
04c Respirační řetězec a oxidační fosforylace – význam a chemismus
Description
Význam, lokalizace. Respirační řetězec –složení. Oxidační fosforylace. Spřažení. Chemiosmotická teorie. ATPáza.
Updated