20b Regulace na nervové úrovni

 1. charakterizuj Přenos a vedení nervového vzruchu
  • vlna přechodné depolarizace membrány = akční potenciál, postupuje podél buňky
  • klidový membránový potenciál (K+ v buňce, Na+ mimo) je asi -70mV, při depolarizaci se zvýši permeabilita pro ionty Na+ a potenciál se změní až na +30mV, ve zlomku ms následuje zvýšení permeability pro K+, které vyvolá repolarizaci, ta vyústí v hyperpolarizaci na asi -90mV (příčina jednosměrného šíření impulzu)
 2. charakterizuj Myelinizovaná vlákna
  • u větších obratlovců mají axony myelinovou pochvu s Ranvierovými zářezy, kde se jedině  axon stýká s vnějším prostředím, akční potenciál zde přeskakuje (pasivně iontovým proudem) mezi uzly = saltatorní vedení, uzly působí jako zesilující terminály – udržení stále intenzity impulzu
  • přenos je mnohem rychlejší než u nemyelinizovaných vláken (10m/s), dosahuje rychlosti 100m/s
 3. definuj synapsi
  • místo přenosu signálu z jednoho neuronu na druhý, je zde synaptická štěrbina, která většinou brání přímému elektrickému přenosu signálu,
  • většina synapsí je chemická – signál se přenáší prostřednictvím nervového mediátoru, který je uvolňován ze synaptických váčků nesynaptické membrány a váže se na receptory na postsynaptické membráně, kde vyvolá akční potenciál (excitační synapse) nebo zamezí jeho vzniku (inhibiční synapse)
 4. popiš mechanismus působení acetylcholinu
  • mediátor acetylcholin – vznik spojením acetyl-CoA a cholinu
  • (katalýza: cholinacetyltransferáza),
  • příchod AP na nesynaptickou membránu vyvolá otevření kanálů pro Ca2+ do nesynaptického zakončení, ty vyvolají exostózu synaptických váčků s acetylcholinem, vazba acetylcholinu na receptor vyvolá akční potenciál, po uvolnění je rozložen acetylcholinesterázou
Author
iren
ID
337034
Card Set
20b Regulace na nervové úrovni
Description
Přenos a vedení nervového vzruchu. Myelizované a nemyelizovane nervové vlákna. Synapse.
Updated