19b Regulace na hormonální úrovni.

 1. popiš humorální regulaci
  • = ovlivňování na základě hormonů v tělní tekutině, žlázy s vnitřní sekrecí vylučují hormony na základě chemických podnětů
  • Řízení hormonální soustavy: je to koordinovaný proces zpětných vazeb
  • hormonů nesmí být ani přebytek ani nedostatek, jejich syntéza a degradace musí být přesně regulována
  • –několikastupňový systém s přísnou hierarchií a mechanismy zpětné vazby na všech úrovních
 2. chemicky jaké látky tvoří hormony?
  peptid a bílkoviny, steroidy, aminokyseliny, deriváty mastných kyselin
 3. jaké orgány jsou zapojeny do hormonální regulace? jakou mají fci?
  • CNS – zpracovává vzruchy a koordinuje produkci hormonů, některé nervové žlázy ovlivňuje přímo
  • hypotalamus – syntetizuje neurohormony ovlivňující žlázy, má nejvyšší prioritu v řízení hormonů, syntetizované peptidy působí jako regulační hormony na adenohypofýzu (stimulace: liberiny, inhibice: statiny)
  • adenohypofýzapůsobí na endokrinní žlázy (kůra nadledvin, štítná žláza, varlata, vaječníky, játra)
  • neurohypofýza – vylučuje vazopresin (resorpce vody) a oxytocin (stahy dělohy)
  • endokrinní žlázy - vylučující hormony a řídí cílové periferní orgány a tkáně
  • ○ cílové orgány – zpětnovazebné působení na adenohypofýzu (ta popř. na hypotalamus)
 4. co jsou Receptory?
  rozeznávají specificky hormony a vážou je, čímž umožní předání signálu cílové buňce
 5. jaké látky tvoří receptory?
  • lipofilní hormony (steroidní a tyroidní)
  • hydrofilní hormony (peptidové, katecholaminy)
 6. charakterizuj lipofilní hormony
  • (steroidní a tyroidní)
  • projdou lipidovou dvojvrstvou a interagují s vnitrobuněčnými receptory,
  • komplex hormon-receptor projde jadernou membránou a ovlivní transkripci, efekt se projeví po delší době (hodiny)
 7. charakterizuj hydrofilní hormony
  • (peptidové, katecholaminy)
  • navážou se na specifické receptory na povrchu buňky, komplex umožní přenos signálu přes membránu a aktivuje efektorové systémy, stimulují intracelulární nosiče informací,
  • membránový receptor je často G-protein (7 transmembránových domén),
  • efekt je velmi rychlý (ms-s)
 8. Druhotní poslové - fce a příklady
  • také se starají o přenos informace
  • ○ cAMP
  • ○ cGMP
  • ○ Ca2+
 9. popiš cAMP
  • vznik z ATP za katalýzy adenylátcyklázy, kterou aktivuje vazba hormonu na receptor na vnější straně membrány (spojení zprostředkovává G-protein),
  • doba aktivace je krátká, ale dojde k zesílení hormonálního signálu, většina regulačních účinků cAMP umožněna proteinkinázami (fosforylace),
  • aktivuje proteinkinázu A
 10. popiš cGMP
  podobná fce jako cAMP, ale podstatně nižší koncentrace, vznik katalýzou guanylátcyklázy
 11. popiš Ca2+
  • součást fosfoinostidové kaskády,
  • uvolňuje se při hydrolýze fosfatidylinositol‐4,5‐bisfosfátu (PIP2) na vnitřní části cytoplazmatické membrány,
  • hydrolýzu katalyzuje fosfolipáza C, vzniká inositol-1,4,5-trisfosfát (IP3) a
  • 1,2-diacylglycerol (DAG),
  • IP3 jako druhý posel působí na uvolnění Ca2+ z endoplazmatického retikula, ionty
  • prostřednictvím kalmodulinu stimulují řadu bněčnýh pochodů,
  • DAG aktivuje proteinkinázu C (fosforylace různých bílkovin)
Author
iren
ID
337031
Card Set
19b Regulace na hormonální úrovni.
Description
Řízení hormonální soustavy, receptory. Druzí poslové.
Updated