17b Ribozymy

 1. co je ribozym?
  Ribozym (RNA enzym) je katalyticky aktivní molekula RNA, která funguje jako enzym. Ribozymy nejčastěji katalyzují štěpení cukr-fosfátové kostry RNA a to buď vlastního vlákna (účinkující v cis podle angl. "cis-acting") nebo RNA vlákna jiné RNA (účinkující v trans).
 2. jaké typy ribozymů znáš?
  • 23S‐rRNA
  • ribonukleáza P
  • mRNA
  • Vlásenkový ribozym
 3. charakterizuj 23S‐rRNA
  velké podjednotky ribozomů – katalýza syntézy peptidové vazby
 4. charakterizuj ribonukleáza P
  štěpí RNA, odštěpuje sekvence navíc nebo prekurzorové sekvence z tRNA
 5. charakterizuj mRNA
  • autokatalytická mRNA u Tetrahymena thermophila – nezpracovaná RNA je schopna stříhat sama sebe
  • (oddělení intronů a exonů?)
 6. kdo a kdy objevil ribozymy?
  v 80. letech T. R. Cechem a S. Altmannem, kteří byli v roce 1989 za svůj objev oceněni Nobelovou cenou. Objevením ribozymů padla teorie, že biologickými katalyzátory jsou pouze proteinové enzymy. To, že i RNA mohou katalyzovat široké spektrum reakcí, podporuje i teorii tzv. RNA světa, která předpokládá, že v určité etapě vývoje života na Zemi to byly právě molekuly RNA, které sloužily jako hlavní biologické katalyzátory a zároveň byly schopné přenášet genetickou informaci.
Author
iren
ID
337029
Card Set
17b Ribozymy
Description
Ribonukleáza P, mRNA.
Updated