16b 16. Praktické využití enzymů

 1. vyjmenuj oblasti, kde se využívá enzymů
  • Potravinářství. Zemědělství, Farmacie, Zdravotnictví, Průmysl. Bioanalytická chemie.
  • Enzymy jsou také využívány při restaurování uměleckých předmětů, převážně malby.
 2. jaké je využití enzymů ve zdravotnictví?
  • biochemická vyšetření, enzymy pro stanovení diagnostiky významných látek a jako indikátory stavu lidského organizmu, např. podávání trávicích enzymů v tabletách
  •  V lékařství lze podávat enzymy jako náhradu chybějících enzymů při poškození slinivky břišní či při léčbě některých onemocnění. Při perorálním podávání enzymů, které mají usnadnit trávení či metabolismus, zpravidla dochází k denaturaci těchto enzymů v žaludku.
  • Denaturaci enzymů v kyselém prostředí žaludku je možno předcházet pomocí vhodné enkapsulace; žaludkem však v takovém případě projde jen několik procent enzymů v původním (nedegradovaném) stavu
  • Farmacie: výroba léčiv, syntéza lidského inzulínu z prasečího, modifikace penicilinu
 3. využití enzymu v potravinářství
  • Proteolytické enzymy se používají například v mlékárenském průmyslu jako syřidla (chymosin) nebo k přípravě hypoalergeního mléka.
  • Enzymy lze využít i ke změkčování masa (papain).
  • Pomocí enzymatického štěpení trisacharidů v luštěninách lze připravit takové luštěniny, které nenadýmají.
  • Potravinářství:např. výroba sladidla fruktózového sirupu, bezlaktózové mléko, hydrolýza škrobů, zpracování
 4. v průmyslu
  Průmysl: prací prostředky, textilní a kožedělný průmysl, příprava krmných směsí a zvyšování jejich stravitelnosti
 5. Bioanalytická chemie - využití enzymů
  • enzymová analýza = vhodná analytická činidla, citlivé a rychlé metody, umožňují stanovit látku ve směsi jiných sloučenin bez nutnosti její izolace, použití pro stanovení substrátů, stanovení inhibitorů (např. organofosfátových insekticidů),
  • nepřímé stanovení; metody:
  • kinetická (měření počáteční rychlosti a výpočet koncentrace substrátu),
  • konečného bodu (měření koncentrace produktu po reakci),
  • fotometrická (porovnávání absorbance se známou látkou),
  • ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, detekce protilátek)
  • ○ Zemědělství: např. organofosfátové insekticidy
Author
iren
ID
337027
Card Set
16b 16. Praktické využití enzymů
Description
Potravinářství. Zemědělství, Farmacie, Zdravotnictví, Průmysl. Bioanalytická chemie.
Updated