14b Specifita enzymové reakce

 1. jaké dva typy specificity enzymové rce rozeznáváme?
  • ○ Specifita reakční
  • ○ Specifita substrátová - absolutní + skupinová +Stereospecifita
 2. charakterizuj Specifitu reakční – účinku
  katalyzuje pouze jednu z několika termodynamicky možných přeměn substrátu, určuje ji především koenzym
 3. charakterizuj Specifitu substrátovou + její podtypy
  • katalyzuje přeměnu pouze určitého substrátu, určuje ji především apoenzym (aktivní centrum)
  • ■ Absolutní – katalýza přeměny pouze nějaké konkrétní látky
  • ■ Skupinová – katalýza přeměny skupiny látek se společnými rysy (např. chemická vazba)
  • ■ Stereospecifita – katalýza pouze jednoho z enantiomerů
Author
iren
ID
337014
Card Set
14b Specifita enzymové reakce
Description
Účinku. Substrátová – absolutní, skupinová, stereospecifita
Updated